Gepubliceerd 10 juli 2022

De taal van de weg

Elk ernstig ongeval is er één te veel. Voetgangers, (brom)fietser en ook automobilisten en motorrijders  zijn niet altijd 100% alert en missen wel eens een naderend gevaar. Daarom is het belangrijk dat de taal van de weg de weggebruiker helpt om ongevallen te voorkomen. Dat noemen ze ‘Duurzaam veilig’. De weg wordt dan zo ingericht of bij een reconstructie zo aangepast dat je een naderend gevaar ziet, voelt of hoort aankomen. De CROW richtlijnen helpen de gemeenten de juiste keuzes te maken.

Zuidzijde Bodegraven

Neem de paaltjes en andere obstakels op de weg. Die kunnen bij enige onoplettendheid gevaarlijk zijn.

Daarom heeft het gerechtshof in een uitspraak gezegd:

‘Met het plaatsen van een paaltje of ander obstakel, creëert de wegbeheerder willens en wetens een extra risico. De wegbeheerder moet er in dergelijke situaties alles aan doen om ongevallen te voorkomen.’

Op de Wilhelminastraat nabij de Emmakade in Bodegraven is er recent een bromfietser tegen zo’n paaltje gereden en zeer ernstige gewond geraakt. De foto’s zijn te zien op 112HM. Dat paaltje was en is niet gemarkeerd met ribbelmarkering. Bij een ander ongeval in Bunnik sputterde de gemeente nog tegen omdat de richtlijnen geen wettelijke status zouden hebben. Maar het gerechtshof stelde in 2019 dat de gemeente Bunnik die ribbelrichtlijn niet zomaar kan negeren.

Binnenkort gaat de gereconstrueerde Zoutmansweg en Raadhuisweg open. Ook daar komen weer versmallingen en paaltjes te staan. De gemeente zegt dat die wegen ‘Duurzaam veilig’ worden ingericht. Over een paar weken kunnen we zien of dat ook daadwerkelijk is gebeurd en de ribbelmarkering is aangebracht.

Pad van alles:

Na vele inspraakrondes blijft het ‘pad van alles’ langs de Zoutmansweg en de Raadhuisweg bestaan. Het ‘pad van alles’ heeft met het door de gemeente zelf ontwikkelde bord een onduidelijke juridische status gekregen. Het was en is daadwerkelijk een pad van alles. Een voetpad is pas een voetpad als daar het bord voetpad (bord G7) bij staat. En het pad van alles is ook geen trottoir omdat een trottoir een minimaal 8 cm verhoogd voetpad is naast de rijbaan.

De tekst op het fantasiebord suggereert dat fietsers daar wel, als gast, mogen rijden. Dat zou dan betekenen dat ook snorfietsers dit ‘pad van alles’ mogen gebruiken. Snorfietsen volgen op grond van de wet de zelfde regels voor fietsen en fietsers, Daarnaast zijn bijna allemaal opgevoerd. De vraag is of die snorfietsen op het inmiddels smallere ‘pad van alles’ wel zo veilig is. Maar vooral de vraag of de politie of de BOA kan optreden tegen het beruik van dit pad door snorfietsers. Het antwoord daarop is waarschijnlijk; ‘Nee’.

Op het pad van alles komen bij de kruisingen zig-zag hekjes. Met de zig-zag beweging raak je als fietser op het pad het zicht op het overige verkeer helemaal kwijt. Je rijdt tussen de hekjes met je rug naar het overige verkeer. Juist oogcontact en het zien wat de ander doet of wil gaan doen is op kruisingen van groot belang. Zien en gezien worden is het belangrijkste om op tijd te kunnen reageren.

Open bronnen verkeersongevallen:

Er wordt heel vaak gesproken over het grote gevaar voor verkeersongevallen. Die onveiligheidsgevoelens moeten natuurlijk altijd serieus genomen worden. Daarnaast heb je de harde feiten. Iedereen kan die harde feiten over het aantal verkeersongevallen zelf bekijken op verschillende internet sites. Er zijn er die makkelijk in het gebruik zijn en er zijn er die wat kennis vragen van het systeem.

https://www.star-verkeersongevallen.nl/nl-NL/Map is een redelijk makkelijke te benaderen kaart. Met een paar klikken op de zoom functie kom je bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk en zie je dat één grote ongevallen consternatie opvalt. Dat is de kruising van het Goudseweg met de Oud Bodegraafseweg en het Nespad. Op elk stipje kun je klikken en zien hoe veel ongevallen er de afgelopen jaren op die locatie zijn geregistreerd.

Voor de echt spitter is er ook nog de door het SWOV ontsloten BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) bestand.

Met die twee open bronnen kan elke inwoner zelf zien wat eer daadwerkelijk gebeurt en gebeurd is in zijn of haar directe woonomgeving.

Goudsestraatweg

Waarom parkeren ze toch illegaal op gehandicapten parkeerplaats bij de winkels:

Steeds meer mensen blijven heel lang op zich zelf wonen. Daarom zijn er steeds meer mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Zij mogen op een gehandicapten parkeerplaats gaan staan. Met grote regelmaat staat daar toch iemand die zo’n kaart niet heeft. Veelal om even snel wat te halen, het excuus is dan dat het maar even is.

Toch zijn er plaatsen waar dat bijna niet gebeurt. Daar zijn de gehandicapten parkeerplaatsen anders ingericht. Die heel duidelijk afwijkende vorm van de gehandicaptenparkeerplaats blijkt te werken. Dat in tegenstelling tot een gehandicaptenparkeerplaats met alleen een bord.

Is de gehandicapten parkeerplaats op trottoirniveau aangebracht, los van de andere vakken, helemaal vol is gestraat met blauwe klinkers en de goede tegel met het symbool van het bord is aangebracht, dan moet je daar echt heel bewust de norm willen gaan overtreden. Dat doe je niet zomaar.

Redacteur Barend Tamerus, oud-politieman eenheid Den Haag

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Regendag

In de ochtend drijft er bewolking over maar is het nog droog. Even later gaat het regenen. Er staat een matige zuidenwind bij een temperatuur van 7°C.

In de middag en avond valt er regen. De matige wind waait uit het zuiden. Met 11°C is het zacht voor de tijd van het jaar.

In de nacht regen. De vrij krachtige wind draait naar het westen. De minimumtemperatuur wordt 8°C.

Zondag een afwisseling van wolken en opklaringen. In de avond trekt een regengebied over. De vrij krachtige wind is west. De thermometer geeft 11°C aan.

Foto: Tonnie Nog erg nat

 

MEEST BEKEKEN