11 september 2021

Woordkaarten voor taalonderwijs volwassenen

Tijdens de landelijk Week van Lezen en Schrijven kregen de samenwerkingspartners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van taalbevordering, woordkaarten aangeboden. Wethouder Inge Nieuwenhuizen overhandigde afgelopen woensdag de woordkaartenboxen. Dat is een nieuw ontwikkeld middel in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Uitreiking taalkaartenboxen

De partners waar de gemeente mee samenwerkt op het gebied van laaggeletterdheid zijn Bureau Bousa, SAM, Vluchtelingenwerk, verschillende basisscholen, de kinderopvang, de bibliotheek, het Taalhuis en Taalschool Sagenn. De woordkaartenboxen zijn ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven.

Aanpak laaggeletterdheid
De uitreiking is onderdeel van een lokaal programma ‘Aanpak laaggeletterdheid’ dat het college van burgemeester en wethouders afgelopen voorjaar heeft vastgesteld. Mensen die moeite hebben met moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden vallen in de categorie laaggeletterd.

Met de ‘Aanpak laaggeletterdheid’ geeft de gemeente handen en voeten aan het bevorderen van taalvaardige inwoners. Daarmee wordt voorkomen dat inwoners bijvoorbeeld in de schulden terechtkomen doordat ze brieven of rekeningen van organisaties niet goed kunnen lezen of begrijpen. Of omdat ze niet weten hoe ze met een computer om moeten gaan. Aandacht voor laaggeletterdheid is daarom hard nodig.

Inhoud woordkaartenbox
Naast een standaard set met thema’s zoals familie, gezondheid, werk en school bevat de woordkaartenbox een set woordkaarten die kenmerkend zijn voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoals de Reeuwijkse Plassen, de Huizen van Alles, het station, de Tolbrug, en het winkelcentrum bij het Raadhuisplein. De kaarten zijn voorzien van een beeld of foto van een bepaald onderwerp met het woord eronder afgedrukt waar men vervolgens mee over in gesprek gaat met elkaar. De woordkaarten helpen op die manier bij het vergroten van de woordenschat, de spreekvaardigheid én de kennis over de eigen gemeente.

Laaggeletterdheid lastig te herkennen
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In onze gemeente is ongeveer 9% van de inwoners laaggeletterd. Dit is een schatting omdat het lastig is om het precieze aantal te achterhalen; als iemand moeite heeft met lezen of schrijven, is er soms sprake van schaamte waardoor men er niet over praat of het wordtniet herkend door de omgeving. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zet zich, samen met enthousiaste en betrokken ketenpartners, de komende jaren in om laaggeletterdheid aan te pakken zodat meer mensen kunnen meedoen in onze gemeente.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Bewolking en opklaringen

Vandaag overheerst de bewolking en kan in eerste instantie de zon nog even schijnen. De zwakke tot soms matige wind kiest voor de zuidhoek. In de middag loopt de temperatuur op naar 11°C.

De nacht verloopt bewolkt. De minimumtemperatuur wordt 7°C.

Zondag levert een bewolkte, somber en natte dag op. Een uitgebreid regengebied zorgt voor een regendag. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden. De thermometer geeft 8°C aan. 

Foto: De Groene wereld

 

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu