Gepubliceerd 18 maart 2023

Woondeal: circa 250.000 woningen in Zuid-Holland erbij

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Zuid-Hollandse bestuurders hebben afgelopen woensdag de regionale woondeals ondertekend. Wethouder Dirk-Jan Knol tekende namens Bodegraven-Reeuwijk mee. Met de woondeals spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

Ondertekening woondeal

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen. Er zijn hier al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat de provincie in oktober met het rijk heeft afgesproken.

Wethouder Knol vertelt: “In Bodegraven-Reeuwijk werken we hard aan de bouw van woningen, voor verschillende doelgroepen, passend bij de behoeften van de dorpen. Als gemeente sturen we ook al jaren op het bouwen van beter betaalbare woningen. Om het aandeel beter betaalbare woningen in het woningbouwprogramma nog te vergroten, passen we de komende tijd het beleid hierop aan. Zo gaan we toewerken naar 30% sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma. Samen met Mozaïek Wonen werken we bovendien aan de ontwikkeling van ongeveer 40 tijdelijke woningen voor jongeren, spoedzoekers en statushouders. Die moeten in het eerste kwartaal van 2024 gerealiseerd zijn.”

Uitdaging

“De plannen zijn er om tot en met 2030 veel woningen bij te bouwen, met een tempo van 250 woningen per jaar,” vervolgt Knol. “Maar in deze tijden is het een uitdaging om de woningen ook gerealiseerd te krijgen. Er is een tekort aan mensen en middelen in de bouw, we hebben te maken met ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als we samenwerken: met woningcorporaties, marktpartijen en ook de Provincie en het Rijk. Met deze samenwerkingsafspraken in de realisatieagenda gaan we met elkaar die uitdaging aan.”

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en opklaringen

In de ochtend een afwisseling van wolken en opklaringen. De matige wind is zuid tot zuidwest. De temperatuur is 6°C.

In de middag brede opklaringen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. Het kwik loopt op naar 9°C.

In de nacht trekt er een regengebied over. Het koelt daarbij af naar 5°C.

Maandag geen fijne dag. Het is bewolkt en er zijn perioden met regen. Het waait flink door. De thermometer geeft deze dag 7°C aan. 

Foto: Tonnie Kans op een bui

 

MEEST BEKEKEN