6 april 2021

Woensdag commissies live op tv en radio

Woensdag 7 april zijn er vanaf 20.00 uur twee commissievergaderingen, een commissie Bestuur en Financiën en een commissie Ruimte. Een commissie is live te horen via de radio en de andere is te zien via de tv.

In de commissie Bestuur en Financiën wordt een besluit voorbereid voor een pilot huisvesting arbeidsmigranten. Verder komen aan bod het investeringsfonds, wijzigingen in de APV en tarieven voor graven en urnen.

In de commissie Ruimte gaat het over Bestemmingsplan Raadhuisweg nr 57 – 75, Tekort op de grondexploitatie Wijde Wiericke, transformatie bedrijventerrein Zoutman en de overslaglocaties voor vrachtwagens.

De vergaderingen zijn ook terug te zien via het raadsinformatiesysteem.

0 Shares
Sluit Menu