25 september 2022

Wethouder in gesprek met Gasunie over doorgang duiker

Tijdens de commissie Ruimte van afgelopen woensdag vroeg het college om in te stemmen met het besluit om de overweg Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug te onttrekken aan de openbaarheid. Dat besluit is nodig om te kunnen voldoen aan de overeenkomst die met Prorail en de Provincie is overeengekomen over het sluiten van NABO’s. In die overeenkomst staat ook de toezegging dat het pad langs De Dubbele Wiericke in ere zal worden hersteld zodra de verdubbeling van het spoor wordt aangelegd. Het besluit is uitgesteld omdat de fracties willen dat de wethouder eerst nog met het bestuur van de Gasunie gaat praten.

Wethouder weegt voor- en nadelen af

Nu Prorail de Niet Actief Bewaakte Overweg (NABO) bij de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug heeft afgesloten, is het wandelpad door het weiland richting Driebruggen niet meer bereikbaar. Het hek is hermetisch afgesloten. De wethouders Van Eijk en Oskam uit het vorige college zijn met Prorail en de Provincie overeengekomen dat wandelaars via een duiker onder het spoor door mogen lopen. Maar de Gasunie heeft daar een stokje voor gestoken want er ligt een gasleiding. Volgens de Gasunie is er een risico dat wandelaars de grond boven de leiding vertrappen, waardoor de gasleiding kan beschadigen.

Dit antwoord van de Gasunie is verwoord in een e-mail. Wandelvereniging TeVoet had de raadsleden tijdens de inspraakavond gewezen op gebrek aan een gedegen bestuurlijke afweging in de e-mail. Bert Oudenaarden (PvdA) vroeg de wethouder nog eens met de Gasunie te gaan praten op bestuurlijk niveau omdat de e-mail waarschijnlijk was beantwoord door een medewerker. Alle fracties waren het daarmee eens. Frank Rijkaart (LLBR) gaf nog de optie mee van een voetbrug over het spoor, als alternatief voor een vlonder in de duiker. Alleen Kees-Willem van Os (VVD) maakte nog een kanttekening met betrekking tot de kosten.

Volgens de overige fracties zijn de kosten nu nog niet aan de orde, eerst moet het probleem met de Gasunie opgelost worden. Jan van Rooijen (CDA) en Henk van der Smit (SGP) verwachten dat er wel geld gevonden kan worden in de vorm van een subsidie voor wandelpaden bij de Provincie en mogelijk kan het potje bovenwijkse voorzieningen worden aangesproken.

Raad wil financiële afweging nog niet maken,
eerst resultaat gesprek met Gasunie afwachten

Wethouder Robin Kersbergen beloofde op bestuurlijk niveau met de Gasunie te gaan praten. Het besluit om de overgang te onttrekken aan de openbaarheid is aangehouden in afwachting van de uitkomst van het gesprek.

Lees ook:

Zelfdragende vlonder door duiker lijkt oplossing voor behoud wandelpad

Doorgang door duiker naar wandelpad staat nog op een kier

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Bewolking en later opklaringen

De ochtend begint bewolkt en er kan in eerste instantie nog wat regen vallen. De matige wind is zuidwest. De thermometer geeft 7°C aan.

In de middag maar ook opklaringen. De matige tot vrij krachtige wind waait uit het zuidwesten. Het kwik loopt op naar 9°C.

In de nacht eerst opklaringen maar later in de nacht meer bewolking. De temperatuur zakt naar 3°C.

Woensdag is het voornamelijk bewolkt. In de loop van de middag en in de avond valt er regen.

De krachtige wind zit in de westhoek. De thermometer geeft 8°C aan. 

Foto: Jos van Leeuwen


MEEST BEKEKEN

Sluit Menu