Gepubliceerd 29 oktober 2022

Wethouder biedt excuus aan tijdens bespreking van begroting

Wethouder Elly de Vries bood afgelopen woensdag tijdens de opiniërende bespreking van de begroting 2023 – 2026 haar excuses aan over een uitspraak die ze had gedaan tijdens een persgesprek. Ze had zich laten ontvallen dat boeren en ondernemers klagers zijn. Hoewel ze die uitspraak had genuanceerd is die uitspraak toch zo in de krant terechtgekomen. Ze is het helemaal niet met die uitspraak eens, vond het een onhandige opmerking en bood daarom haar excuus aan. Verder gaf ze toe dat ze in Nieuwerbrug tijdens het evenement “Nieuwerbrug koos voorrr…” te voorbarig is geweest door tegen Willem Zuyderduyn te zeggen dat de OZB nooit met 17% zou stijgen.

Excuus van de wethouder

Bedenkingen verbouwing van 1,6 miljoen
In de begroting 2023 – 2026 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is 1,6 miljoen euro opgenomen voor een verbouwing in het gemeentehuis. Dat bedrag is volgens wethouder Elly de Vries nodig het gemeentehuis geschikt te maken voor ‘inhuizen’ van het klanten contact centrum en het sociaal team. Deze zijn nu in het Evertshuis gehuisvest en leveren het Evertshuis 95.000 euro per jaar op aan huur.

Onvoldoende onderbouwing voor 1,6 miljoen euro

Zorgen over gevolgen inflatie en energiekosten
Meerdere fracties maken zich zorgen over de gevolgen voor de inwoners van de inflatie en de stijgende energiekosten. Remco Tijssen van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR) stelde voor om daarom nu geen verhoging van de OZB door te voeren, alleen een inflatiecorrectie. Hij wil ook een bedrag in de begroting opnemen voor een ondersteuningsfonds. BBR gaat hiervoor op 8 november, als de gemeenteraad een besluit neemt over de begroting, twee amendementen indienen.

Amendementen met betrekking tot
BZO en ondersteuningsfonds

Kwijtschelding belasting voor ondernemers
Bas Otting van D66 pleitte voor een regeling waarmee ook ondernemers met een laag inkomen kwijtschelding van belasting kunnen krijgen. Dat is nu alleen mogelijk voor particuliere huishoudens met een minimum inkomen.

Regeling kwijtschelden belasting voor ondernemers

Geen meetbare doelen
Namens de ChristenUnie kondigde Els Oliwkiewicz een motie aan. Ze wil dat het college meetbare doelen stelt, zodat het voor de gemeenteraad mogelijk is om te controleren of het college met het door de raad beschikbaar gestelde belastinggeld .

Motie meetbare doelen

Twijfels over uitvoerbaarheid bezuinigingen
Jacob Biemond van de SGP twijfelde aan het realiteitsgehalte van de begroting en drong aan op versobering van de plannen.

Monique Jonker (PvdA) verwoordde haar twijfels over het realiteitsgehalte van de begroting door te vragen welke bezuinigingen nu precies worden doorgevoerd. De wethouder noemde bezuinigingen op de exploitatie (kosten ambtelijke organisatie), vastgoed (gebouwen van de gemeente), onderhoud en riolering. Het geld dat daarmee vrijkomt wordt gebruikt om leningen af te lossen en reserves op te bouwen, niet voor leuke dingen.

Bezuinigen om reserves op te bouwen

Alle partijen waren het er over eens dat er in de begroting weinig aandacht is besteed aan verduurzaming. Merel van Dijk van GroenLinks hield een vlammend betoog om de uitstoot van CO2 te verminderen door de bodemdaling aan te pakken.

Hoeveel CO2 uitstoot verminderen?

Geen uitstel mogelijk
Dirk van den Acker is het met de andere fracties eens dat de timing voor lastenverhoging slecht is maar wil geen uitstel. “Als je op tijd vertrekt kun je tegenvallers hebben, als je te laat vertrekt heb je tegenvallers”, was zijn betoog. Bij de afweging die ondernemers maken staan volgens hem tegenover hoge belastingen goede voorzieningen, zoals bedrijventerreinen en goede dienstverlening van de gemeente.

Als je op tijd vertrekt kun je tegenvallers hebben,
als je te laat vertrekt heb je tegenvallers

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon, wolken en buien

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur is 17°C.

In de middag en avond een mix van wolken, opklaringen en met name in de middag ook regen- en onweersbuien. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 20°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 11°C.

Maandag levert een droge dag op met opklaringen en wolken. De wind is zuidwest. Veel warmer dan 18°C wordt het deze dag niet.

Foto: Mees Later buien

 

MEEST BEKEKEN