Gepubliceerd 29 juli 2022

Wet open overheid: Gemeente publiceert informatieverzoeken

in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat veel goed bij de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat is de conclusie van een onderzoek dat de Rekenkamer in 2021 heeft uitgevoerd. Verbeterpunten zijn het tijdig beslissen op een Wob-verzoek en actief openbaar maken.


43% tijdig beslist
Gemiddeld zijn er over de jaren 2018-2020, negentien Wob-verzoeken per jaar ingediend. In 43% van de gevallen is tijdig beslist op een Wob-verzoek. Tijdig betekent binnen vier weken met de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen met maximaal vier weken. Vanaf mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo) en is de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen nog maar 2 weken.


Woo-verzoeken met positief besluit op website
Met de ingang van de Woo maakt de gemeente de gegevens die verstrekt zijn naar aanleiding van een W00-verzoek openbaar op de website. Voorheen werd dat alleen gedaan als het onderwerp actueel was.
Bestuursorganen, waaronder de gemeente, krijgen tot 2026 de tijd om hun informatiehuishouding op orde te brengen, zodat deze geschikt is voor het actief openbaar maken van informatie. Op dit moment moet alles gepubliceerd worden voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is. Stapsgewijs wordt het publiceren van informatiecategorieën verplicht gesteld.

Gefaseerd invoeren
Ieder bestuursorgaan publiceert op zijn eigen website. Ondertussen is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezig met een digitaal systeem waar alle stukken van alle bestuursorganen bij elkaar komen en via een index te raadplegen zijn. Daardoor kan alle openbare informatie over besluiten met betrekking tot bijvoorbeeld stikstofreductie in Nieuwkoop op een plek gevonden worden. Nu moeten websites van diverse bestuursorganen zoals gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen worden afgestruind. Dat centrale digitale systeem heet PLOOI maar is nog niet klaar.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en zon

In de ochtend ontstaan er misbanken, trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat een zwakke zuidwestenwind bij een temperatuur van 19*C.

In de middag en avond zonnige perioden maar ook sluierbewolking. De zwakke wind wordt zuid. Het kwik loopt op naar 23 a 24*C.

In de nacht brede opklaringen maar later meer bewolking. Het is met 17*C als minimum een zachte nacht.

Dinsdag in de ochtend bewolkt en valt er wat regen. De matige wind is noordwest en de temperatuur 17*C.

In de middag brede opklaringen maar ook kans op een bui. De thermometer geeft 17*C aan. 

Foto: De Groene wereld

 

MEEST BEKEKEN