8 april 2021

Wet inburgering leidt tot tekort in begroting

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Daardoor krijgen gemeenten de regie over de inkoop en het aanbieden van inburgeringstrajecten. De gemeenten Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk werken aan een regionaal uitvoeringsplan voor het inburgeren van statushouders en overige migranten. De gemeenteraad wordt gevraagd om het beleidskader voor het uitvoeringsplan vast te stellen.

Huis van Alles Vromade Bodegraven

Het aan de gemeente beschikbaar gestelde geld via de integratie-uitkering Inburgering Middelen, is tot nu toe niet gelabeld en ingezet om andere kosten te dekken. Het college vraagt de gemeenteraad om die bedragen alsnog te labelen voor inburgeringstrajecten.


Het gevolg van dat besluit is dat er een tekort op de begroting ontstaat in 2021 van 47.500,-. euro. Voor 2022 gaat het om een bedrag van 105.548,- euro en van 2023 tot en met 2024 om 116.116,– euro. Deze bedragen moeten volgens het raadsvoorstel verwerkt worden in de Kadernota en begroting 2022.

In de commissie Samenleving van donderdag 8 april wordt het besluit voorbereid. De vergadering is te volgen via het RIS en via het lokale televisiekanaal.

0 Shares
Sluit Menu