3 mei 2021

Watergebiedsplan Greenport Boskoop afgerond

De grootste opgave van het watergebiedsplan Greenport Boskoop is tot een geslaagd einde gebracht. Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn en hoogheemraad Sjaak Langeslag van Hoogheemraad Rijnland zijn trots.

Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn en hoogheemraad Sjaak Langeslag van Hoogheemraad Rijnland

Een opluchting voor de omwonende kwekers, want Rijneveld in Boskoop was bijna vijf maanden afgesloten voor al het verkeer. In die periode is de laatste duiker aangelegd om de waterafvoer in de Gouwepolder te verbeteren.

Nog niet helemaal klaar
Met de oplevering van de duiker in het Rijneveld is Rijnland nog niet helemaal klaar in het gebied. Het watersysteem van de Gouwepolder bestaat namelijk uit één hoofdpeilvak en vier peilvakken met een eigen waterpeil. Het gaat daarbij om Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek. Op sommige plekken ligt de scheiding tussen deze vakken te laag, waardoor er bij extreme regenval sprake kan zijn van wateroverlast. Dat gebeurde ook op 5 september 2018, toen het hoofdpeilvak als gevolg van hevige neerslag overliep op percelen in Spoelwijk. Daarom werkt Rijnland nog aan het verbeteren van deze zogenaamde peilvakscheidingen in Spoelwijk en Berkenbroek.

Bron: Hoogheemraad Rijnland

0 Shares
Sluit Menu