16 oktober 2020

SEEF-verkeersveiligheidslabel voor de PWA-school in Waarder

Donderdag heeft wethouder Nieuwenhuizen op de Prins  Willem – Alexanderschool  in Waarder het School op SEEF verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Net voor de zomervakantie hadden ze als school al gehoord dat ze het verkeersveiligheidslabel verdiend hadden voor de structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en om de school.

Ze moesten hiervoor een beleidsplan schrijven en werden op 4 pijlers van het programma getoetst: theoretische en praktische verkeerseducatie ( met o.a. praktische verkeerslessen), een structurele en planmatige organisatie en communicatie over het verkeersonderwijs naar ouders en een veilige schoolomgeving.

De toekenning van het verkeersveiligheidslabel is in handen bij de Commissie Certificering School op SEEF. Een onafhankelijke adviseur heeft voor de vakantie de school bezocht en in gesprek met Elsbeth Harthoorn (PWA-school Waarder) en Rianne van Leeuwen ( verkeersouder) de toetsing afgenomen. Een paar weken later hoorden ze dat ze aan alle label-eisen voldeden.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Als afsluiting van de uitreiking leefde groep 5 zich uit door met speciale neon-verf de tekst “Zet je licht aan ” op het trottoir bij de school aan te brengen.

0 Shares
Sluit Menu