1 april 2021

Vriendenschaar maakt bezwaar tegen herindeling velden

Korfbalvereniging AKV Vriendenschaar maakt bezwaar tegen de herindeling van de velden op hun sportcomplex aan de Groene Zoom. Vooruitlopend op het geplande overleg (online 8 april) laat Vriendenschaar-voorzitter Mike Lina in een brief aan wethouder Dirk-Jan Knol weten dat het voorstel om een deel van hun velden af te staan aan de hockeyclub HCRB ongewenst is en vergaande gevolgen zal hebben voor de korfbalvereniging.

Volgens Lina: “Kort door de bocht schetst dit voorstel een samenvoeging van ons sportveld met het (oefen)grasveldje van V.V. Bodegraven, waarbij dit gehele veld vervolgens wordt heringedeeld om ruimte te bieden aan zowel de korfbal als de hockey (HCRB). Helaas zal dit plan ons allesbehalve ruimte bieden en ons juist in de ruimte beperken die wij als groeiende club hard nodig hebben. Wij zullen hierdoor namelijk een derde van ons huidige veld moeten afstaan waardoor wij slechts de ruimte hebben voor precies drie wedstrijdvelden. Bij deze indeling is duidelijk alleen rekening gehouden met de benodigde ruimte voor wedstrijden, maar wordt er voorbijgegaan aan wat voor gevolgen dit heeft op andere belangrijke onderdelen van een sportvereniging, zoals trainingen en onze ‘sociale’ ruimte”. 

Beperkt

Verder ziet Lina dat Vriendenschaar door het voorstel beperkt wordt in z’n groeicapaciteit. Als sociale en financieel gezonde vereniging heeft de club een constante toestroom van nieuwe jeugdleden. En als dat doorzet, voorziet Vriendenschaar letterlijk geen ruimte meer  om alle teams te kunnen laten spelen.

Drukte

Ook zal volgens Lina het voorstel impact hebben op de directe omgeving en haar bewoners. Door de komst van HCRB zal de autodrukte in de wijk toenemen. Meer auto’s zullen af- en aanrijden en parkeren wordt een chaos. En dat is al een uitdaging. Het nieuwe hockeyveld zal vier extra lichtmasten met zich meebrengen en dat zal weer op bezwaar stuiten bij de bewoners aan de Elzenhof. 

• Vriendenschaar maakt bezwaar om deel veld af te staan aan hockeyclub HCRB.

Ruimte

Daarnaast zet Lina in zijn brief grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan. Lina: “De aanleg van het nieuwe veld zou namelijk betekenen dat dit 2,5 meter verschuift richting onze kantine. Hierdoor gaan wij een groot deel van ons terras verliezen. Dus naast het kunstgrasveld wordt ook onze ‘sociale’ ruimte beperkt. En dan ga ik nog voorbij aan onze containers met speelmateriaal die verderop (aan dezelfde kant als de kantine) langs het veld staan. Op deze plekken zullen we na verschuiving nog een restruimte van ongeveer slechts 40 centimeter hebben! Hier kunnen we natuurlijk helemaal niets mee. Waar moeten wij ons materiaal kwijt? Dit plan houdt hier totaal geen rekening mee. Buiten de reële verwachting dat ook de HCRB op termijn kleedkamers nodig zal hebben. Het delen van onze huidige kleedkamers is onrealistisch, het aantal en de grootte bieden hier zeker geen ruimte voor.”

Nieuw kunstgrasveld

Vanaf het nieuwe seizoen (startend in augustus/september) moet Vriendenschaar een nieuw kunstgrasveld hebben. Het huidige veld voldoet namelijk nu al niet aan de eisen die het KNKV stelt. Het KNKV heeft Vriendenschaar hiervoor dispensatie verleend tot de zomer van 2021, maar enkel onder de voorwaarde dat het veld daadwerkelijk vervangen gaat worden. Wordt het veld niet gerenoveerd, dan zou Vriendenschaar bij de aanvang van het nieuwe seizoen geen competitie mogen spelen.

Alles bij elkaar gaat Vriendenschaar niet instemmen met het voorstel. De club betreurt het dat het niet eerder is betrokken bij het proces en door de daaruit ontstane tijdsdruk ervaart het voorstel te worden opgedrongen.

• Bericht: André van Egdom / bron: website Vriendenschaar

0 Shares
Sluit Menu