Gepubliceerd 29 september 2022

Vragen aan college over opvang statushouders en asielzoekers

Het huisvesten van statushouders, opvang van Oekraïners en de mogelijke komst van asielzoekers houdt de gemoederen van de gemeenteraad bezig. Er worden schriftelijke vragen over gesteld en vragen in de gemeenteraad.

Achterstand in taakstelling statushouders
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in de eerste helft van 2022 te weinig statushouders kunnen huisvesten omdat er geen woningen beschikbaar waren. Johan Langelaar van de CU heeft gevraagd wat het college gaat doen om de aan onze gemeente toegewezen statushouders onderdak te bieden. Omdat statushouders niet worden gehuisvest stagneert de doorstroming in Ter Apel.

Versneld toewijzen van woningen
Het college heeft in augustus met de corporaties afgesproken dat zij de vrijkomende woningen in eerste instantie toewijzen aan statushouders. Er waren toen 14 woningen die op korte termijn beschikbaar zouden komen. De veiligheidsregio Hollands Midden heeft een opgave om 286 statushouders binnen 6 weken te huisvesten, waarvan 33 in Bodegraven-Reeuwijk., dat aantal is gelijk aan de reguliere taakstelling, Dus 14 woningen is nog lang niet genoeg. Dat is te lezen in een brief die het college op 4 augustus aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Wanneer komen andere wachtenden aan de beurt
Frank Rijkaart van Lokaal Liberaal vraagt o.a. wat de gemeente gaat doen om de gedupeerde wachtenden te helpen die geen statushouder zijn. Het college antwoordt dat in het coalitieprogramma staat dat de gemeente van plan is om 1.000 woningen aan de voorraad toe te voegen in de komende vier jaar. Daarnaast werkt het college aan een tussenoplossingen voor de kortere termijn, zoals plaatsen van flexwoningen en meerdere statushouders samen in een woning huisvesten.

Lokaal Liberaal heeft inmiddels ook weer aanvullende vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over de taakstelling. Frank Rijkaart wil weten of die hoger is dan normaal door de problemen in Ter Apel.

Waarom reageert de ODMH zo traag
Henk van de Smit (SGP) heeft aan het college gevraagd waarom de ODMH er zo lang over doet om antwoord te geven op een vraag van een inwoner die tijdelijk 15 Oekraïners wil opvangen. Op advies van Van der Smit heeft die inwoner een vergunning aangevraagd. De aanvrager woont in het buitengebied en heeft ruimte voor opvang. De omgeving is op de hoogte van het plan en heeft geen bezwaar.

Wat als de minister ons dwingt asielzoekers op te vangen
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag stelde Willem Zuyderduyn van Lokaal Liberaal voor om alvast een standpunt in te nemen over wat de gemeente gaat doen als de minister gaat dwingen om asielzoekers op te vangen. Burgemeester Erik van Heijningen liet weten dat dit niet aan de orde is en het college nog genoeg andere onderwerpen heeft om te bespreken.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en regen

In de ochtend is het bewolkt en daaruit valt regen. De matige wind is zuid. De thermometer geeft 8°C aan.

In de middag veel bewolking en perioden met regen. De matige wind waait uit het zuiden. Het kwik loopt op naar 10°C.

In de nacht eert nog regen maar later klaart het op. Het koelt daarbij af naar 5°C.

Vrijdag wisselend bewolkt en opklaringen. Tegen de avond valt er opnieuw regen. De temperatuur wordt 10°C.

Foto: Jannes Somber

 

MEEST BEKEKEN