Voorstel herverdeling velden krijgt groen licht in commissie B&F: Bodegraven voelt zich benadeeld

Burgemeester en wethouders willen naar concentratie van voetbalvelden in Bodegraven aan de oostkant van de Goudseweg. De ruimte die aan de westkant vrijkomt, is bestemd voor woningbouw. Die visie werd afgelopen woensdag in de commissie Bestuur en Financiën door alle fracties gedeeld. Er was nog wel discussie over een tussenstap. Op het kunstgrasveld van v.v. Bodegraven wordt tijdelijk een hockeyveld aangelegd want het veld dat nu aan de oostkant ligt, wordt omgevormd tot voetbalveld. ChristenUnie en Burgerbelangen zijn daar geen voorstanders van omdat het de woningbouw kan blokkeren. Maar volgens wethouder Dirk-Jan Knol is dat veld nodig omdat anders de hockeyvereniging in de problemen komt. De kosten voor het vervroegd opheffen van het veld ten behoeve van woningbouw worden tegen die tijd toegerekend aan de bouwkosten.

Bodegraven voelt zich benadeeld

Door de tussenstap raakt v.v. Bodegraven haar kunstgrasveld kwijt en houdt nog maar één natuurgrasveld over. BR6-sportverslaggever André van Egdom interviewde voorzitter Jan de Wit en penningmeester Rob Schouten van de v.v. Bodegraven. In het interview zegt Rob Schouten dat de verenigingen alternatieven hebben besproken die niet door de gemeente zijn uitgewerkt. Hij zegt dat die alternatieven zeer waarschijnlijk op meer draagvlak kunnen rekenen dan het idee van de wethouder en dat sommige misschien ook financieel voordeliger zijn. En is er wel goed nagedacht hoe het voorstel in de praktijk zal uitpakken? Voor beiden is het duidelijk dat Bodegraven door het voorstel de nek wordt omgedraaid in zijn bestaan als vereniging.

Interview met Jan de Wit & Rob Schouten

• Jan de Wit (l) en Rob Schouten (r): “Met het voorstel wordt onze club de nek omgedraaid!”

Reactie wethouder Dirk-Jan Knol

Volgens wethouder Knol zijn meerdere varianten doorgerekend. “Uitgangspunt is dat we uiteindelijk toewerken naar een visie waarbij alle voetbal geconcentreerd wordt aan één kant van de Goudseweg. De hockey gaat in die visie naar de Reeuwijkse Hout, en op de huidige velden van v.v. Bodegraven wordt woningbouw ontwikkeld. Omdat dit een kostbaar en langdurig traject is, hebben we gekozen voor een tussenstap van circa acht jaar of langer. Die tussenstap bestaat hierin dat we één van de twee velden van Bodegraven willen verplaatsen.”

“De vrijkomende ruimte gebruiken we voor verplaatsing van het hockeyveld. Dat betekent dat v.v. Bodegraven met drie elftallen en 90 leden nog ruim voorzien is van capaciteit. Daarnaast kunnen ze hun kantine blijven gebruiken. Wel is het wenselijk dat er met de hockey gesproken wordt over een aantal praktische zaken. Dit leek van alle opties de beste om binnen de financiële kaders een stap te maken richting onze visie. Deze werd afgelopen woensdag zeer positief ontvangen door de commissie. Er zijn nog enkele suggesties gedaan, maar ook de gepresenteerde tussenstap kan rekenen op brede steun.”

Wethouder Knol ziet dit zeker niet als v.v. Bodegraven de nek omdraaien. De bestuursleden ervaren dat echter wel zo. Het college ziet verdere samenwerking tussen de verenigingen als een grote kans voor de toekomst. “Dit is ook een lijn die we gedeeld hebben met de KNVB en deze kon zich er in vinden”, zegt de wethouder.

Het college realiseert zich dat dit voorstel niet tegemoet komt aan alle wensen van alle verenigingen, maar ziet in het gepresenteerde plan de beste stap op weg naar de toekomst.

• Bericht: Anneke Bekker

15 Shares
Sluit Menu