23 december 2020

Voor een groene toekomst

In een recent artikel in de Volkskrant  staat het weer eens uitgeschreven: 15.000 ha aan stiltegebieden zijn in de afgelopen jaren verdwenen. In de meeste gevallen omdat het aanwezige geluid veel hoger is dan een in stiltegebied gewenst is. Een treurig feit: we kunnen de broodnodige stilte in onze eigen leefomgeving niet vasthouden! Terwijl gebrek aan stilte duizenden doden per jaar veroorzaakt.

Geruisloos worden stiltegebieden geschrapt

In 2017 heeft Stichting Groene Hart een tentoonstelling samengesteld over stilte en stiltegebieden in het Groene Hart, mede naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. De informatie samengevoegd in die tentoonstelling is nog steeds actueel:
* Het beleid van de diverse provincies is te beperkt of onduidelijk.
* De gezondheid van mensen wordt erg geschaad door te veel geluid.      
* Het welzijn van mens, dier en natuur lijdt onder het gebrek aan stilte.
* De deken van geluid wordt steeds heftiger. 

Bewustwording van de noodzaak aan stilte
Mede door de contacten die in die periode gelegd zijn is Stichting Groene Hart nog steeds betrokken bij enkele landelijke initiatieven om stilte op de agenda te zetten. Samen met Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) en Stilte Ned.werk worden ideeën uitgedacht en worden projecten uitgevoerd. Zo is vanwege het 50 jarig bestaan van NSG het stilste plekje in Nederland verkozen. Dit bevindt zich in Drenthe, met als cadeau een bank gemaakt door Hans Verspoor van De Timmerije uit de Meije.
Een ander project is het samenstellen en geven van een lesprogramma door vrijwilligers van Stilte Ned.werk. De scholieren van basisscholen en middelbare scholen ervaren tijdens de les zonder uitzondering dat stilte wel erg bijzonder is, dat je er van opleeft en weer bij jezelf komt. Die ervaring hebben we allemaal regelmatig nodig in deze hectische tijd. Maar ook de natuur moet de mogelijkheid hebben tot rust te komen en die rust te delen met alles en iedereen die er door wil herstellen en op-leven. Stilte is een groot goed dat we moeten koesteren en moeten najagen.

Ester van den Bor

Een groene toekomst: hype of utopie? Waar gaan we uitkomen en hoe gaat de weg lopen? Om de week op woensdag belicht Esther van den Bor op welke manier we een beetje groener kunnen gaan leven. Met iets andere keuzes kan het een boeiende en uitdagende weg gaan worden, die niet eens zo ver in de toekomst hoeft te liggen. 

0 Shares
Sluit Menu