2 december 2020

Voor een groene toekomst

Samen-Werken en energie

Om de aarde leefbaar te houden zullen we, onder andere, af moeten van het gebruik van fossiele energie. Bij de verbranding van aardolie en aardgas komt immers de daarin opgeslagen CO2 vrij. Dat gas draagt sterk bij aan het opwarmen van de aarde. Net als de uitstoot van andere gassen zoals methaan en lachgas overigens. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de verdeling van de temperatuurzones, leefmilieus van dieren en planten en van weersomstandigheden.

En daardoor wordt onze gezondheid, de voedselproductie en algemene leefomstandigheden bedreigd. Wereldwijd zijn er daarom afspraken gemaakt om de stijging van de temperatuur te beperken en die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs.

De vertalingen van die afspraken worden in Nederland via 30 verschillende regionale energie strategieën (RES) uitgewerkt. In regionaal verband, met regie van de gemeenten en na inspraak van de inwoners. Voor onze regio Midden Holland is de inspraak voor het onderwerp “grootschalige energieopwekking door zonnepanelen en windmolens” gestart.

Op het conceptplan RES dat nu op tafel ligt kan iedereen meedenken en meepraten. Dat kan door een vragenlijst in te vullen en uw mening en uw eigen bijdrage kenbaar te maken. Doe dat vooral, voor 18 december, via de website resmiddenholland.nl/#denk-mee. Een andere mogelijkheid is om on line mee te praten in een ‘kansentafel’, die op 8 december open staat van 19 – 21 uur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ester-600x225.png

Aanmelden moet en kan via resmiddenholland.nl/kansentafels


Het plaatsen van windmolens en velden met zonnepanelen heeft gevolgen voor onze omgeving. Echter, zonder grootschalige opwekking van elektriciteit loopt de CO2 uitstoot te veel op zodat de aarde te veel opwarmt. Een dilemma waarbij keuzes moeten worden gemaakt. Maar wel samen én op korte termijn. In het Groene Hart is een gezamenlijk advies

opgesteld waarmee de kernkwaliteiten van het Groene Hart (rust, natuur en openheid) extra onder de aandacht worden gebracht. Gepleit wordt voor een gezamenlijke aanpak over regio- en provinciegrenzen heen. Een mooie oproep om de uiteindelijke besluiten afgewogen te maken mét oog voor onze mooie omgeving.

Lees over al deze energie plannen en denkrichtingen, denk en praat vooral mee. Het gaat immers om uw eigen leefomgeving, voor nu en voor uw (klein)kinderen.

Ester van den Bor

Een groene toekomst: hype of utopie? Waar gaan we uitkomen en hoe gaat de weg lopen? Om de week op woensdag belicht Esther van den Bor op welke manier we een beetje groener kunt gaan leven. Met iets andere keuzes kan het een boeiende en uitdagende weg gaan worden, die niet eens zo ver in de toekomst hoeft te liggen. 

0 Shares
Sluit Menu