21 november 2021

Versnelling nodig om energieneutrale gemeente te zijn in 2035

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat de doelstelling energieneutraal in 2035 niet halen als er op korte termijn geen extra maatregelen worden genomen. Het percentage minder CO2 uitstoot in 2035 t.o.v. 2016 blijft steken op 22%. Dat is de conclusie van het rapport “Bodegraven-Reeuwijk energieneutraal in 2035” van de ODMH. Er worden geen extra maatregelen meer verwacht van de huidige coalitie omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Figuur uit rapport ODMH met de titel: Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal in 2035


De ODMH heeft een aantal nieuwe maatregelen voorgesteld die in de komende raadsperiode kunnen worden uitgevoerd. De politieke partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen op basis van hun ambitie bepalen welke maatregelen ze opnemen in hun verkiezingsprogramma.

Natuurgebieden met CO2 opslag leveren geld op
Tijdens de bespreking van het rapport op woensdag 17 november in de commissie Samenleving lieten sommige partijen al blijken in welke richting ze oplossingen zoeken. Reinoud Doeschot van GroenLinks opperde het idee om het veenweidegebied om te vormen tot natuurgebied. Volgens hem levert iedere ton minder CO2 uitstoot 50 euro op. Door van het veenweidegebied een natuurgebied te maken zal het als opslagplaats voor CO2 fungeren en kan de verminderde uitstoot verhandeld worden. Op die manier kunnen natuurbeheerders een behoorlijk jaarsalaris verdienen aan opslag van CO2.

Hemelwaterverordening
Gerrit Weerheim van de SGP stelde voor om inwoners te verplichten om de afvoer van hemelwater af te koppelen van het riool met behulp van een hemelwaterverordening. Daardoor wordt voorkomen dat schoon water verontreinigd wordt via het riool en de rioolwaterzuivering meer water moet verwerken dan nodig is.

Korte kringloop heeft positief effect op veeteelt
Ard van Veen van het CDA nam het op voor de veeteelt. Volgens hem is in de berekening van het RIVM vergeten om rekening te houden met de korte kringloop. Met de korte kringloop wordt bedoeld dat de CO2 die in het veevoer is opgeslagen pas vrij komt als de dieren het opeten. Vervolgens wordt er weer nieuw veevoer verbouwd die de CO2 uitstoot van de dieren weer opneemt. In het IPCC rapport staat dat de veeteelt door rekening te houden met de korte kringloop, een derde minder uitstoot heeft dan toe nu toe is berekend.

Te weinig wind in Groene Hart voor windmolens
Robin Kersbergen van de VVD blijft bij het standpunt dat windmolens in het Groene Hart niet gewenst zijn omdat het hier minder hard waait dan op zee of in Groningen en het daardoor minder rendabel is.

Draagvlak creëren voor maatregelen
Els Oliwkiewicz van de ChristenUnie pleitte voor om de maatregelen die CO2 reduceren te bedenken in overleg met de sector. Ze stelde voor om klankbordgroepen in te stellen onder leiding van een deskundig adviseur. De ChristenUnie wil op die manier draagvlak verwerven voor de maatregelen.

Kijk hier de presentatie van het rapport terug

Kijk hier de bespreking in de commissie terug

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en opklaringen

Vandaag wisselen wolken en brede opklaringen elkaar af. In de middag en avond neemt de bewolking verder toe en in de avond gaat het regenen. De zwakke wind is zuid en draait vanmiddag naar het zuidoosten en neemt toe tot matig. Het kwik loopt op naar 6°C. In de nacht valt er in eerste instantie nog regen maar later in de nacht klaart het op. Het koelt daarbij af naar 3°C.

Woensdag is er een mix van wolken en opklaringen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden. Evenals vandaag wordt het in de middag 6°C. 

Foto: De Groene wereld De zon komt op

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu