Gepubliceerd 4 augustus 2022

Versnelde procedure voor 33 statushouders in Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de opgave om 33 statushouders volgens een versnelde procedure binnen zes weken te huisvesten. Het grootste deel van deze statushouders is alleenstaand, al dan niet in afwachting van gezinshereniging. De corporaties hebben nu al 14 woningen op korte termijn beschikbaar. Voor de overige woningzoekenden heeft dit tot gevolg dat er weinig eenpersoonswoningen (€ 633,25 per maand) meer kunnen worden toegewezen.

Weideveld

Volgende taakstelling
Om aan de taakstelling van de tweede helft van het jaar te voldoen, zal gekeken worden naar voorzieningen in bestaande gebouwen, waar statushouders vooruitlopend op toewijzing van definitieve woonruimte, al kunnen wonen en inburgeren in de sub-regio waaraan zij gekoppeld zijn..
Met de corporaties is afgesproken dat het aandeel woningen dat wordt toegewezen aan woningzoekenden met urgentie, tijdelijk wordt verhoogd van 35% tot maximaal 50%. Op deze manier komen ook anderen met urgentie aan bod voor een woning en blijft er ook voor de reguliere woningzoekenden aanbod over.

Langere termijn
Om op de langere termijn aan de taakstelling te kunnen voldoen wordt op dit moment gezocht naar de mogelijkheid van tijdelijke woningen. De provincie Zuid-Holland heeft aangeboden om te helpen zoeken naar geschikte locaties voor de bouw van flexwoningen en/of het ombouwen van leegstaande panden. Zij bieden daarbij ook expertise en capaciteit aan.
Daarnaast is er vergevorderd overleg met de corporaties om in een aantal woningen meerdere statushouders in één woning te huisvesten.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en zonnige momenten

Deze zaterdagochtend wisselen wolken en brede opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidwestenwind bij een temperatuur van 16*C.

In de middag en begin van de avond zonnige momenten. Met een zwakke zuidwestenwind geeft de thermometer 20*C aan.

In de nacht is het vrij helder. Het koelt daarbij af naar 13*C.

Zondag wordt een mooie en zonnige herfstdag. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. Het kwik loopt op naar 22*C.

Foto: Mees Natuur

 

MEEST BEKEKEN