18 november 2020

Verkeersremmers in Waarder

Om Waarder verkeersveiliger te maken, worden volgende week de eerder vernielde  verkeersremmende maatregelen op de Molendijk en het Dorp weer hersteld. Daarbij worden enkele aanpassingen gedaan.

De bewoners van Waarder maken zich met het Dorpsteam al jaren hard voor een veiliger dorp. Zij zien graag dat het verkeer minder hard over de Molendijk en het Dorp raast. Niet iedereen houdt zich aan de maximaal toegestane snelheid en daardoor ontstaan onveilige situaties.

Voor 2022 staat een volledige herinrichting van de wegen en het plein in Waarder gepland. Met verkeersmaatregelen wordt dan de snelheid van het verkeer beperkt. Dit plan moet nog worden ontworpen, waarbij het wijkteam en de bewoners natuurlijk inspraak hebben. Zij praten dan mee over hoe hun dorp eruit moet komen te zien.

Uitgangspunt is verkeersveiligheid

Vooruitlopend op de nieuwe inrichting zijn er twee maanden geleden tijdelijke maatregelen ingesteld, om ervoor te zorgen dat het verkeer nu al niet meer zo hard door het dorp kan rijden. Het is een nieuwe situatie waar iedereen aan moet wennen. Automobilisten moeten op elkaar wachten om te kunnen passeren en dat vraagt geduld. Maar uiteindelijk wordt het dorp hier wel verkeersveiliger van en dat is de bedoeling.

Snel na de plaatsing van de tijdelijke verkeersremmende maatregelen zijn de nieuwe paaltjes en betonblokken echter vernield. De gemeente heeft eerder bij de politie aangifte gedaan van vernieling. De recherche is bezig met onderzoek. De gemeente wil de schade op de dader verhalen, want het herstellen van de vernielde verkeersremmers gebeurt nu op kosten van de gemeenschap.

Andere vorm

De verkeerssituatie is afgelopen weken nog eens kritisch bekeken en de wegversmallingen worden volgende week weer aangebracht. Er zijn enkele aanpassingen. De paaltjes die bij de PLUS stonden, komen niet terug. Vanwege de bocht in de weg en de voetgangersoversteekplaats mindert het verkeer daar al automatisch vaart. De wegversmalling bij de afrit vanaf de A12 komt slechts aan één kant terug. Daar zou filevorming het fietspad kunnen blokkeren, waardoor het lastiger wordt voor fietsers om over te steken. Tot slot komt er ter hoogte van de Prins Pieter Christiaanstraat een kruis op het wegdek te staan, om te voorkomen dat de inrit van de straat geblokkeerd wordt. De overige verkeersremmende maatregelen worden precies zo hersteld, zoals ze twee maanden geleden zijn geplaatst.

Beeld: Wim de Boevère

0 Shares
Sluit Menu