Gepubliceerd 4 juli 2022

Vergadering Provinciale Staten over o.a. perspectief landbouw

Provinciale Staten van Zuid-Holland vergaderen op 6 juli over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en perspectief Nederlandse Landbouwsector, de Voorjaarsnota 2022 en de Kadernota 2023-2026.

In verband met de actualiteit, is besloten het stikstofdossier en het landbouwbeleid als bespreekstuk te agenderen. Er vindt geen besluitvorming plaats over een Statenvoorstel.

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan.

Een verzoek om te mogen inspreken dient uiterlijk 1 dag voor de vergadering om 12.00 uur in de middag per mail of telefonisch te worden ingediend bij de statengriffie onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan: De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland via statengriffie@pzh.nl

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur Deze Statenvergadering vindt plaats in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag.

Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915543

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en zon

In de ochtend ontstaan er misbanken, trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat een zwakke zuidwestenwind bij een temperatuur van 19*C.

In de middag en avond zonnige perioden maar ook sluierbewolking. De zwakke wind wordt zuid. Het kwik loopt op naar 23 a 24*C.

In de nacht brede opklaringen maar later meer bewolking. Het is met 17*C als minimum een zachte nacht.

Dinsdag in de ochtend bewolkt en valt er wat regen. De matige wind is noordwest en de temperatuur 17*C.

In de middag brede opklaringen maar ook kans op een bui. De thermometer geeft 17*C aan. 

Foto: De Groene wereld

 

MEEST BEKEKEN