13 oktober 2022

Veiligheid in een veranderende samenleving

In de commissie bestuur en financiën van afgelopen dinsdag werden diverse presentaties gegeven over veiligheid door vertegenwoordigers van de politie, brandweer, buitengewoon opsporingsambtenaren en de veiligheidsregio. Peter Wijnen, teamchef basisteam politie Gouda-Bodegraven-Reeuwijk liet zien dat de meeste woninginbraken zijn gepleegd in het Reeuwijkse Plassengebied en Bodegraven Noord.

Opvallende daling jeugdoverlast
Verder ziet de politie een toename van meldingen als gevolg van verward gedrag, zedendelicten en online gepleegde fraude.

Er is een dalende trend te zien in onderhandse fraude, bemiddeling bij conflictsituaties en diefstallen van en uit auto’s. Opvallend is de afname van jeugdoverlast.

Hij wees er op dat de ligging aan de A12 mobiel banditisme aantrekt. Andere hardnekkige aandachtpunten zijn drugs en arbeidsmigratie gerelateerde ondermijning en witwaspraktijken.

Boa’s willen beter imago
Mesuk Akseki, coördinator van de vier Buitengewoon Opsporingsambtenaren BOA’s in Bodegraven-Reeuwijk vertelde dat het team meer wil doen aan imagoverbetering door naast de basistaken, ook de focus te leggen op informeren, gastheerschap en preventie.

Maatschappelijke onvrede is veiligheidsrisico
De presentatie van Hans Zuidijk, regionaal coördinator veiligheidsregio Hollands Midden ging vooral over de mate van flexibiliteit die wordt gevraagd van de veiligheidsregio. “De pandemie is nog niet voorbij of de crisisopvang voor asielzoekers dient zich al weer aan.” De veiligheidsregio Hollands Midden krijgt ook steeds vaker te maken met maatschappelijke onvrede die wordt geuit met overtredingen van de wet. Daar gaat veel capaciteit naartoe volgens Zuidijk. Hij was goed te spreken over de inspanningen die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk levert bij de crisisopvang van asielzoekers en Oekraïners.

Veel hulp bij ongelukken en reanimaties
De brandweer valt sinds 2011 ook onder de veiligheidsregio. Districtscommandant Gouwe-IJssel, Arjan van de Watering liet zien dat de vrijwillige brandweer van Bodegraven-Reeuwijk relatief veel hulp verleent bij ongelukken en reanimaties. Dat komt door de ligging aan de A12 en de lange aanrijtijden van ambulances.

Hij besteedde ook aandacht aan de campagne die wordt gehouden voor het plaatsen van rookmelders, die sinds juli van dit jaar in ieder huis verplicht zijn. Hij deed nog een oproep voor vrijwilligers bij de brandweer die overdag in de gemeente beschikbaar zijn. De brandweerkazerne in Bodegraven, die als sinds 2020 in gebruik is, wordt alsnog op 26 november officieel geopend.

Veiligheidsplan: focus op jeugd en handhaven
Het veiligheidsplan van Bodegraven-Reeuwijk stelt de hoogste prioriteit aan het voorkomen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en zet extra in op toezicht en handhaving.


De presentaties zijn hier terug te zien op video.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Foto: Nathalie Voorjaar

Regen

In de ochtend trekt er veel bewolking over waaruit regen valt. Er staat een matige zuidwestenwind bij een temperatuur van 11°C.

In de middag en avond bewolkt en van tijd tot tijd regen. De matige tot vrij krachtige wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 12°C aan.

In de nacht lichte regen. Het koelt daarbij af naar 9°C.

Zaterdag levert een bewolkte dag op waaruit soms regen valt. De matige wind zit in de noordhoek. De thermometer geeft 10°C aan.   .

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu