25 juni 2021

Transitievisie warmte, wijk voor wijk gasloos

Inwoners of ondernemers kunnen tot 3 augustus reageren op de transitievisie warmte die vanaf 23 juni ter inzage ligt. In de transitievisie is een indeling gemaakt van Bodegraven-Reeuwijk in 24 gebieden. Per gebied is het meest logische warmtealternatief in beeld gebracht. In twee startgebieden is het de bedoeling om uiterlijk in 2030 van het aardgas te gaan met de aanleg van warmtenetten. Dat zijn de woonwijk Reeuwijk -Brug Oost en het bedrijventerrein Bodegraven Broekvelden en de Groote Wetering.

Reeuwijk-Brug


Besluit gemeenteraad
Na de zomer besluit de gemeenteraad over de visie waarin voor het eerst de route wordt beschreven naar aardgasvrij wonen en werken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie over hoe u kunt reageren op de website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/transitievisie-warmte.

Twee delen
De Transitievisie Warmte bestaat uit twee delen. Voor toelichting en achtergrondinformatie over de techniek, het proces en de keuzes is er het rapport Transitievisie Warmte. Daarnaast is er ook de Gebiedsatlas warmtetransitie. De gebiedsatlas geeft een overzicht van de uitkomsten per gebied, wat de uitkomst voor u betekent en de acties vanuit de gemeente.


Stapsgewijs aardgasvrij
Voor de rest van de buurten in Bodegraven-Reeuwijk geldt dat alle gebouwen en woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Iedere 5 jaar wordt een nieuwe Transitievisie Warmte gemaakt met nieuwe inzichten en planningen per wijk die steeds concreter worden richting 2050.
De Transitievisie Warmte ligt na de zomer ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. Reacties van bewoners en ondernemers worden meegenomen in de visie die straks voorligt bij de raad.


Toelichting op 29 juni
Op dinsdag 29 juni licht wethouder Kees Oskam van 18.30 tot 19.30 uur de visie toe in een online presentatie. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl.

Lees ook: Visie op gasloze gemeente komt binnenkort ter inzage

Lees ook: Eind 2021 meer duidelijk over aardgasvrij maken van wijken

Lees ook: Criteria op basis waarvan wijk voor wijk wordt ontkoppeld van aardgas

0 Shares
Sluit Menu