6 november 2022

Test om Amerikaanse rivierkreeft in toom te houden

Uitheemse rivierkreeften, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, veroorzaken schade met hun vraat- en graafgedrag. Waterplanten verdwijnen en oevers kalven af. In Nederland worden twee oplossingen getest om de opmars van de rivierkreeften te stoppen.

Hoogheemraad Waldo von Faber met Amerikaanse rivierkreeft

Wegvangen
Een mogelijke oplossing is het wegvangen met visfuiken of kreeftenkorven. Op diverse locaties in Nederland vinden momenteel pilots plaats om te bepalen wat de effectiviteit van het wegvangen is.

Foto van Bram Kroese

Natuurlijke vijanden
Rijnland helpt de natuur liever een handje en kiest voor het onderzoeken van een andere oplossing. “Gemeente Leiden legt in park Cronesteyn natuurvriendelijke oevers aan”, geeft hoogheemraad Waldo von Faber aan. Herinrichting van oevers zorgt ervoor dat rivierkreeften minder goed holen kunnen graven én dat het gebied aantrekkelijker wordt voor natuurlijke vijanden van de rivierkreeft, zoals vogels en roofvissen. “We verwachten dat het natuurlijk evenwicht hierdoor sneller herstelt. Dat zorgt niet alleen voor minder rivierkreeften, maar ook voor een betere waterkwaliteit.”

Vervolg pilots
In 2023 en 2024 meet Rijnland opnieuw op dezelfde plekken. Zo is te zien wat het effect is van de genomen maatregelen op het aantal kreeften in het water. De pilot levert een bijdrage aan de gezamenlijke onderzoeksagenda van de landelijke programma beheersingsaanpak uitheemse rivierkreeften.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon en sluierbewolking

In de ochtend van deze 2e pinksterdag is er veel ruime voor de zon maar trekt er ook sluierbewolking over. De matige wind is noordoost en de temperatuur 13°C.

In de middag ook sluierbewolking die verder in de middag en in de avond oplost. De matige wind waait uit het noordoosten. De thermometer geeft 17°C aan.

In de nacht een afwisseling van wolken en brede opklaringen. De minimumtemperatuur wordt 8°C.

Dinsdag trekt er in de ochtend bewolking over en zien we maar weinig van de zon. In de middag en avond klaart het op. De matige wind blijft noordoost. Warmer dan 17°C wordt het niet. 

Foto: Tonnie Sluierbewolking

 

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu