Gepubliceerd 14 juni 2023

Tegenvallers in begroting 2023

Waar in de begroting 2023 werd ingezet op het terugdringen van de enorme leningenportefeuille van de gemeente blijkt halverwege het jaar bijsturing al nodig: er is een behoorlijk aantal tegenvallers genoteerd.

Een overzicht:

  • De loonkosten van het gemeentelijk apparaat zijn vanwege een nieuwe CAO met bijna 2 miljoen euro toegenomen
  • Gestegen energiekosten voor gemeentelijke aansluiting kosten structureel 250.000 euro per jaar meer
  • Partijen waarmee de gemeente samenwerkt, zoals ODMH, Ferm Werk, BSGR, brengen samen bijna 2 miljoen euro meer in rekening voor hun diensten
  • De gladheidsbestrijding wordt structureel 250.000 euro per jaar duurder
  • Het rijk compenseert onvoldoende via de Algemene Uitkering voor gestegen kosten
  • Markt- en staangelden leveren minder op dan begroot: geen 71.000 euro maar 52.000 euro in 2024
  • De kosten van het zogenaamde bewegingsonderwijs voor de basisscholen nemen toe: het aantal leerlingen stijgt en het is verplicht om 2 keer per week dat onderwijs aan te bieden. Kosten van vervoer en accommodatie groeien daardoor.

Bezuinigingen en aanpassingen moeten zorgen dat er geen nieuwe tekorten ontstaan. De gemeenteraad vergadert binnenkort over de ontwikkelingen

Bron Eerste Bestuursrapportage 2023
Redacteur Henri Stolwijk

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en opklaringen

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke tot matige zuidwesten wind bij een temperatuur van -1°C.

In de middag zonnige momenten. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. Het kwik klimt op naar 3°C.

In de nacht brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van -2°C.

Zondag in eerste instantie wolken en opklaringen. In de middag trekt de hemel dicht en op het eind van de middag en in de avond valt er winterse neerslag. Het kwik zakt loopt op naar 1°C. 

Foto: Tonnie Sluierbewolking

 

MEEST BEKEKEN