Gepubliceerd 14 juni 2023

Tegenvallers in begroting 2023

Waar in de begroting 2023 werd ingezet op het terugdringen van de enorme leningenportefeuille van de gemeente blijkt halverwege het jaar bijsturing al nodig: er is een behoorlijk aantal tegenvallers genoteerd.

Een overzicht:

  • De loonkosten van het gemeentelijk apparaat zijn vanwege een nieuwe CAO met bijna 2 miljoen euro toegenomen
  • Gestegen energiekosten voor gemeentelijke aansluiting kosten structureel 250.000 euro per jaar meer
  • Partijen waarmee de gemeente samenwerkt, zoals ODMH, Ferm Werk, BSGR, brengen samen bijna 2 miljoen euro meer in rekening voor hun diensten
  • De gladheidsbestrijding wordt structureel 250.000 euro per jaar duurder
  • Het rijk compenseert onvoldoende via de Algemene Uitkering voor gestegen kosten
  • Markt- en staangelden leveren minder op dan begroot: geen 71.000 euro maar 52.000 euro in 2024
  • De kosten van het zogenaamde bewegingsonderwijs voor de basisscholen nemen toe: het aantal leerlingen stijgt en het is verplicht om 2 keer per week dat onderwijs aan te bieden. Kosten van vervoer en accommodatie groeien daardoor.

Bezuinigingen en aanpassingen moeten zorgen dat er geen nieuwe tekorten ontstaan. De gemeenteraad vergadert binnenkort over de ontwikkelingen

Bron Eerste Bestuursrapportage 2023
Redacteur Henri Stolwijk

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon, wolken en buien

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur is 17°C.

In de middag en avond een mix van wolken, opklaringen en met name in de middag ook regen- en onweersbuien. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 20°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 11°C.

Maandag levert een droge dag op met opklaringen en wolken. De wind is zuidwest. Veel warmer dan 18°C wordt het deze dag niet.

Foto: Mees Later buien

 

MEEST BEKEKEN