Gepubliceerd 8 oktober 2023

Subsidieregeling voor verduurzamen woningen en gebouwen

Het college vraagt aan de gemeenteraad om de subsidieregeling ‘Samen Woningen en Gebouwen Verduurzamen’ van 100.000 euro  goed te keuren. De regeling loopt tot juni 2026 en is bedoeld om 20 lokale projecten op te starten in de gemeente die bijdragen aan een CO2 neutrale samenleving. Bijvoorbeeld het verduurzamen van de kerk, het buurthuis of de voetbalkantine.

Alleen bedoeld voor opstartkosten
De subsidie kan worden aangevraagd voor buurtinitiatieven van minimaal drie bewoners uit verschillende huishoudens of lokale stichtingen, verenigingen of coöperaties met een sociaal-maatschappelijk doel. De subsidie dekt voornamelijk onderzoekskosten en proceskostenen, zoals het inhuren van experts of het organiseren van informatiebijeenkomsten. Kosten voor materialen vallen niet onder de subsidie.

Het doel is om de energietransitie haalbaarder en betaalbaarder te maken voor inwoners en lokale groepen te stimuleren om samen aan duurzaamheid te werken. Het zal ook bijdragen aan het vergaren van kennis over verduurzaming en de wensen van inwoners.

Verantwoorden
Het gemeenteteam voor duurzaamheid zal de aanvragen beoordelen en initiatieven die worden goedgekeurd, kunnen worden uitgevoerd. Een jaar na de toekenning moeten initiatiefnemers een verzoek tot vaststelling indienen, waarbij wordt gecontroleerd of de toegewezen gelden juist zijn besteed.

De subsidieverordening wordt woensdag 11 oktober besproken in de commissie Ruimte.

Tekst: Anneke Bekker
Bron: Raadsvoorstel subsidieverordening ‘Samen Woningen en Gebouwen Verduurzamen’.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon, wolken en buien

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur is 17°C.

In de middag en avond een mix van wolken, opklaringen en met name in de middag ook regen- en onweersbuien. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 20°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 11°C.

Maandag levert een droge dag op met opklaringen en wolken. De wind is zuidwest. Veel warmer dan 18°C wordt het deze dag niet.

Foto: Mees Later buien

 

MEEST BEKEKEN