16 januari 2021

Subsidie van 70 naar 50 euro per voucher

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft 89.410 euro subsidie ontvangen van het rijk via de Regeling Reductie Energiegebruik koopwoningen. Het voorstel van het college was om 1.300 huiseigenaren een voucher ter waarde van maximaal 70 euro aan te bieden.

In de commissie Ruimte van afgelopen woensdag stelde jan van Rooijen (CDA) voor om het maximaal te besteden bedrag per voucher te verlagen van 70 naar 50 euro. Volgens hem is zowel 70 euro als 50 euro een symbolisch bedrag maar met 50 euro kunnen zo’n 500 huishoudens extra blij gemaakt worden.


Lisbeth Hertogh (PvdA) stelde voor om ook het bedrag dat gereserveerd is voor de energiecoaches in te zetten voor de vouchers, zodat het hele subsidiebedrag dat het rijk beschikbaar stelt rechtstreeks naar de inwoners gaat.


Het voorstel over de Regeling Reductie Energiegebruik wordt nog besproken in de raad, tenzij de fractie van de PvdA alsnog instemt met het voorstel om een deel van de subsidie te investeren in energiecoaches.

Lees ook Subsidie voor energiebesparende maatregelen

0 Shares
Sluit Menu