10 maart 2021

Stevige inzet op handhaving arbeidsmigrantenhuisvesting

De handhaving op slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten in Bodegraven-Reeuwijk is sinds vorig jaar aangescherpt. Van de 108 adressen waar arbeidsmigranten wonen zijn er 48 gecontroleerd. Bij 7 adressen zijn gebreken geconstateerd die inmiddels zijn verholpen.

De lijst van bij de gemeente bekende woonadressen is inmiddels aangevuld tot 129. Bij 85 adressen zijn controles in uitvoering. Bij 13 adressen loopt een handhavingsprocedure en bij 56 adressen staat een controle gepland. Op 12 adressen is nog geen onderzoek gestart Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente motiveert pandeigenaren om zich te houden aan de brandveiligheidseisen en de regels van het bestemmingsplan. Dit gebeurt door informatieverstrekking maar ook met dwangsomprocedures. Pandeigenaren die kamers verhuren voor kortdurend verblijf moeten voor het afdragen van toeristenbelasting een nachtregister bijhouden. Als dat ontbreekt wordt het bedrag geschat.


Om de arbeidsmigrant te helpen bij de integratie, is een formatiepunt ingericht in de Poolse supermarkt. Ook is er een Poolse facebookpagina ingericht. Tot slot wordt de vergunningplicht uit de Huisvestingsverordening aangescherpt. Hiermee kunnen we bestaande kamerverhuur beëindigen bij overlast.

0 Shares
Sluit Menu