11 november 2020

Sluitende begroting voor 2021

De gemeenteraad stemt vanavond, woensdag 11 november, over de gemeentelijke begroting voor 2021. Eerder hebben het college en de raad keuzes voor de vereiste bezuinigingen gemaakt en via amendementen heeft de gemeenteraad accenten aangegeven om financiële offers te verzachten. Wethouder financiën Dirk-Jan Knol ziet een sluitende begroting, die voor de inwoners de stijging van de lokale lasten tot inflatieniveau weet te beperken.

Een sluitende begroting voor komend jaar is belangrijk, maar vertelt volgens de wethouder nog niet het hele verhaal van de toekomst. Knol: “Ik maak me grote zorgen over de oplopende schuld van de leningenportefeuille, de geringe algemene reserve en de alsmaar oplopende kosten binnen het sociaal domein. Zeker nu op dit laatstgenoemde terrein de rijksoverheid volgend jaar niet wil bijspringen, waar veel gemeenten wel om hebben gevraagd. We zullen geduld moeten hebben tot na de verkiezingen en kabinetsformatie. Mogelijk wordt de financiële toekomst van gemeenten dan wat zonniger.”

Preventie binnen sociaal domein

De gemeenteraad heeft op het gebied van het sociaal domein aangegeven dat preventie onderdeel van het beleid moet blijven. Knol: “Dat is één van de amendementen waaraan we als college gehoor geven, maar die wel impact hebben op de begroting. Met passen en meten is die nu sluitend. Met als meevaller dat we circa 800.000 euro voordeel halen door de leningen te herfinancieren dankzij de lage rente. Maar dit instrument is nu vrijwel benut. Ik ben ook blij dat we nog 500.000 euro kunnen begroten ter versterking van de reserve. Er is afgesproken met de raad om dit jaarlijks te doen.”

OZB niet-woningen

De wethouder noemt ook het aangenomen amendement om de verhoging van de OZB voor niet-woningen tot een opbrengst van 100.000 euro te beperken (stijging tarief 3,4%), dit in plaats van de eerder begrote 300.000 euro. Het idee van die verhoging kwam niet van het college, maar van de raad. Dezelfde raad heeft nu besloten om die begrote opbrengst gefaseerd over drie jaar uit te smeren. Met wat extra maatregelen, zoals de verhoging van de toeristenbelasting met 0,25 euro per overnachting en bezuiniging op de ontwikkeling van toeristische vaarroutes, is de begroting 2021 uiteindelijk sluitend gemaakt.

Samen Duurzaam Gezond

Wethouder Knol besluit: “Als college zien we een evenwichtige begroting, waarbij grofweg 80% van onze keuzes om te bezuinigen zijn overgenomen en de gemeenteraad tot zo’n 20% aan eigen invulling heeft besloten. De begroting doet nog steeds recht aan het breed gedragen raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond. Dat vind ik persoonlijk belangrijk, juist ook voor heden en toekomst van onze inwoners.”

0 Shares
Sluit Menu