28 februari 2021

Rijnland wil zonneweide bij waterzuivering aanleggen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil bij de waterzuivering aan de J.C. Hoogendoornlaan in Bodegraven een zonnepark van driekwart hectare aanleggen. Dit gebied valt onder bestemmingsplan Buitengebied West. Een deel van het zonnepark is gepland in een gebied waar volgens het bestemmingsplan niet gebouwd mag worden.

Waterzuiveringsinstallatie an de Hoogendoornlaan


De gemeente wil wel meewerken aan een herziening van het bestemmingsplan en aan de gemeenteraad vragen om een verklaring van geen bedenkingen voor dit project te af te geven. De gemeente heeft de ambitie om in 2035 alle energie die in Bodegraven-Reeuwijk wordt gebruikt, lokaal duurzaam op te wekken. Een zonneweide draagt daar aan bij.


Om dit project te realiseren is nadere afstemming nodig tussen de gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie. Mocht hier uit blijken dat een zonneweideveld onder voorwaarden haalbaar is, dan worden omwonenden en andere stakeholders betrokken. Nadat de vergunning is verleend, zal het hoogheemraadschap een SDE subsidie kunnen aanvragen en hiermee het project kunnen realiseren.

0 Shares
Sluit Menu