11 oktober 2020

GHZ schaalt op dit moment reguliere zorg nog niet af

Ondanks dat de reguliere zorg in de meeste ziekenhuizen in regio West op dit moment afgeschaald wordt, is dit nog niet nodig in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De woordvoerder van het ziekenhuis laat echter weten dat het onduidelijk is hoe de komende weken en zelfs de komende dagen gaan verlopen. Het GHZ doet er alles aan om de zorg op peil te houden. Of dit lukt zal niet alleen afhankelijk zijn van het aantal besmettingen de komende weken, maar ook van de personele capaciteit van het ziekenhuis.

De hoeveelheid opnames van besmette COVID-patiënten binnen de hele regio stijgt nog steeds. In alle ziekenhuizen, ook in het GHZ, is sprake van een zorgelijke situatie. De overige ziekenhuizen in de regio zijn helaas wel genoodzaakt de reguliere zorg met in ieder geval 40 % af te schalen. Ook wordt er dringend beroep gedaan op ziekenhuizen in andere regio’s waar nog wel voldoende capaciteit beschikbaar is, om de zorg voor COVID-patiënten over te nemen.

Martin Schalij, voorzitter van de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) West: “De druk op de zorg raakt iedereen. Het is heel akelig dat mensen niet geopereerd kunnen worden en dat sommige patiënten nu al in ziekenhuizen aan de andere kant van het land moeten worden opgenomen. Het is tijd dat we ons als samenleving sterker maken voor de zorg en besmettingen voorkomen. In de eerste golf hebben we geleerd dat we corona samen er onder kunnen krijgen”.

Patiënten informeren

Het afschalen van 40% van de reguliere zorg heeft grote gevolgen voor de niet-Covid patiënten: het gaat dan om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. Hiermee proberen ziekenhuizen te voorkomen dat acute zorg en zorg als transplantaties of ingrepen bij kankerpatiënten moeten worden stilgelegd als het aantal Covid-patiënten blijft toenemen.

Binnen het ROAZ zijn in juni landelijk afspraken gemaakt dat de geplande zorg zo lang als mogelijk doorgaat. Dat kan alleen wanneer overal in Nederland gelijkmatig deze reguliere zorg wordt afgeschaald. Patiënten van wie de zorg wordt uitgesteld, horen dit zo spoedig mogelijk van hun eigen ziekenhuis. Bij het afschalen van zorg wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg altijd doorgang kan vinden.

Om te voorkomen dat de reguliere zorg nog verder moet worden afgeschaald in regio West, worden zoveel mogelijk COVID-patiënten ter overplaatsing aangeboden aan andere regio’s. Landelijke spreiding van de COVID-zorg is daarvoor essentieel. Ook willen de ziekenhuizen benadrukken dat zij voorkeur hebben om patiënten in eigen regio of zo nodig elders in het land op te vangen. Overplaatsingen naar Duitsland moet zo lang als mogelijk voorkomen worden.

0 Shares
Sluit Menu