Omzetten van bedrijfswoningen in plattelandswoningen

In het Sierteeltgebied zijn diverse bedrijven verkocht en wordt de bedrijfswoning bewoond door de voormalige eigenaar of een willekeurige bewoner. Volgens het bestemmingsplan moet degene die in de bedrijfswoning woont, een relatie hebben met het bedrijf. Om dit probleem op te lossen wil het college de bedrijfswoningen omzetten in plattelandswoningen.

Sierteeltgebied bron: Google maps

Het voordeel voor het bedrijf is dat een plattelandswoning dezelfde milieubescherming geniet als een bedrijfswoning. Daardoor wordt de bedrijfsvoering van het bedrijf niet belemmerd. Het gaat om vier woningen aan de Berkenbroek, 3 woningen aan de Elzenbroek, 1 woning aan de Gouwedreef en 1 woning aan de Randenburgseweg. Een woning aan de Schinkeldijk wordt omgezet van bedrijfswoning in een reguliere woning.

Indien de gemeenteraad verklaart geen bedenkingen te hebben tegen de wijziging van het bestemmingsplan, ligt het besluit nog zes weken ter inzage en kunnen er zienswijzen ingediend worden. Als die er niet komen zal het bestemmingsplan definitief worden aangepast.

0 Shares
Sluit Menu