Gaat de gemeente Aula Tempel kopen of hypotheek verstrekken

Tijdens de commissie Bestuur en Financiën van afgelopen woensdag werd het voorstel van het college besproken om de uitvaartondernemer die de Aula in Tempel bouwt, een hypothecaire lening te verstrekken van 550.000 euro. Daarmee kan de aula worden afgebouwd. Doordat de ondernemer de financiering niet rond kon krijgen bij de bank, is de bouw sinds februari stilgelegd.

De afspraak is dat de ondernemer blijft zoeken naar een financier. Is die binnen vijf jaar nog niet gevonden, wordt de gemeente eigenaar van de aula.

Johannes Mattiesing (SGP) stelde voor om de aula te kopen en te laten afbouwen. De ondernemer mag de aula terugkopen zodra hij de financiering rond heeft. Wethouder Oskam beloofde om die optie voor de gemeenteraadvergadering van 30 oktober met de ondernemer te bespreken. Hij waarschuwde wel voor de extra kosten, notariskosten en overdrachtsbelasting, die de koop en verkoop met zich meebrengt.

Mattiesing is bang voor een precedentwerking. Als de gemeente nu een hypotheek verstrekt, kunnen volgens hem ook andere ondernemers die geen hypothecaire lening bij de bank kunnen krijgen bij de gemeente aankloppen. Wethouder Oskam liet merken niet bang te zijn voor precedentwerking omdat dit geval volgens hem uniek is omdat het gaat om een maatschappelijke voorziening gaat.

0 Shares
Sluit Menu