5 september 2018

Wethouder was voorstander eerste plan Villa Elfhoeven

Bij enkele raadsleden was de beeldvorming ontstaan dat wethouder Jan Leendert van den Heuvel de projectontwikkelaar van Villapark Elfhoeven had geholpen met het indienen van een plan dat past binnen het huidige bestemmingsplan Plassengebied. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag bleek dat de wethouder er juist voorstander van was geweest om meteen het hele plan in een keer in te dienen zoals het oorspronkelijk de bedoeling was, inclusief acht villa’s en een terras.

Gemeenteraad wacht besluit op advies cie Bezwaar en Beroep af
De voorzieningenrechter heeft in augustus op verzoek van enkele omwonenden een schorsing van de bouw aan de Notaris d’Aumarielaan tot na de bezwaarprocedure opgelegd. Afgesproken is dat de gemeenteraad het onderwerp plan Villa Elfhoeven weer bespreekt nadat het college een besluit heeft genomen over het advies van de commissie Bezwaar en Beroep. Naar verwachting zal dat ergens in oktober zijn.

Kaders stellen voor plannen die niet in bestemmingsplan passen

Ondertussen werkt het college aan een voorstel over het stellen van kaders die toegepast kunnen worden wanneer plannen ingediend worden die niet passen binnen het bestemmingsplan. Henk van der Smit (SGP) stelde kaders voor op het gebied van verkeersveiligheid en inwonersparticipatie.

Afspraken en toezeggingen
Elly de Vries (D66) vroeg wat de relatie was tussen het plan Villa Elfhoeven en de loswal. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel vertelde dat de projectontwikkelaar zou meebetalen aan een loswal aan de Notaris d’Aumarielaan. Tijdens het gesprek met de inwoners over verkeersveiligheid en parkeerproblemen op 28 juni, is afgesproken om die loswal ergens anders aan te leggen.

Met de inwoners is toen volgens hem ook afgesproken dat er een 0-meting gedaan zou worden en er is afgesproken om de trillingen die het bouwverkeer veroorzaakt te meten. Volgens enkele aanwonenden zijn die metingen niet gedaan. Volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen zijn die metingen wel gedaan en ze beloofde de raad de rapportages over die metingen te overhandigen.

Verder is toegezegd dat zodra duidelijk is hoe het totale plan er uit komt te zien de Notaris d’Aumarielaan opnieuw zal worden ingericht, zodat het verkeer veilig kan worden afgewikkeld.

Negatieve beeldvorming voorkomen

Hennie Castelein van Burgerbelangen, (zelf woordvoerder van een wethouder in Leiden), gaf wethouder Jan Leendert van den Heuvel nog de tip mee om voortaan gebruik te maken van een woordvoerder in plaats van zelf journalisten te woord te staan. Dat naar aanleiding van een verkeerd geciteerde uitspraak in het AD Groene Hart. Ze vertelde ook dat ze had gehoord dat de inwoners het overleg van 28 juni meer als een monoloog van de wethouder hadden ervaren dan een overleg.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu