Raadhuis-/Zoutmansweg mogelijk doorfietsroute

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil nog vóór het zomerreces besluiten over een ‘doorfietsroute’ tussen Gouda en Bodegraven. Men weegt twee scenario’s af: één zonder en één met zo’n route op de Raadhuisweg/Zoutmansweg.

Gelijktijdig wordt die weg opnieuw ingericht. Veilig In beide scenario’s is het uitgangspunt een dorpse inrichting, waarbij het vrije pad gehandhaafd blijft. In het scenario met doorfietsroute krijgen fietsers ook op de weg veilig de ruimte. Na de zomer nodigt de gemeente inwoners uit mee te denken over de keuze van lichtmasten, groen en exacte locatie van parkeervakken.

De herinrichting zou in de loop van 2021 klaar moeten zijn. Snelfietsroute De doorfietsroute maakt deel uit van een door de Provincie Zuid-Holland beoogde snelfietsroute Gouda-Utrecht via Woerden. Deze ‘voorkeursroute’ loopt vanaf station Gouda via de Raadhuisweg/Zoutmansweg naar Bodegraven en daarna verder richting Utrecht, rekening houdend met bereikbaarheid van diverse bestemmingen, woon-werk fietsverkeer, medegebruik door scholieren en intensiteit van verkeerssoorten.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen deelt mee dat de doorfietsroute kansen biedt qua financiering en aansluit bij de gemeentelijke en provinciale ambities om het fietsgebruik te bevorderen.

0 Shares
Sluit Menu