20 maart 2010

Ontwerpbestemmingsplan Rondweg Reeuwijk – Brug

Burgemeester en wethouders van Reeuwijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat gedurende zes weken, met ingang van donderdag 18 maart 2010 t/m woensdag 28 april 2010, voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan voor het realiseren van een rondweg om Reeuwijk – Brug ter inzage ligt. Bron: www/reeuwijk.nl

Door de aanleg van de rondweg wordt de verkeersbelasting van de kern van Reeuwijk – Brug sterk verminderd waardoor de leefbaarheid in de kern sterk zal toenemen.

Het plan betreft de aanleg van een rondweg ten westen van de kern Reeuwijk-Brug. Het tracé van de geplande rondweg loopt globaal vanaf de Edisonstraat richting de rijksweg A12. Voor de A12 gaat het tracé richting het noorden parallel aan de snelweg tot de Nieuwdorperweg.

Ter plaatse van de Nieuwdorperweg gaat de rondweg via het bestaande viaduct de A12 onderdoor. Na het viaduct maakt de rondweg een bocht richting het noordoosten parallel langs de A12. De rondweg sluit uiteindelijk aan op de N459 (Goudsestraatweg) tussen het viaduct bij de A12 en de Ir. Fortuijnrotonde.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl; digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.reeuwijk.nl onder de rubriek `ruimtelijke ontwikkeling en beheer’;
  • op papier (inclusief de onderliggende stukken zoals onderzoeksrapporten) tijdens openingsuren in het gemeentehuis
  • digitaal bij de afdeling ontwikkeling gevestigd aan de Van Heuven Goedhartstraat 6. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken wij u vooraf te bellen, 0172-522450

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://reeuwijk.gemeentedocumenten.nl

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk (wat onze voorkeur heeft) en mondeling zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, Postbus 3, 2810 AA Reeuwijk. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Van Putten, telefoonnummer (0172) 522462 (dinsdag, woensdag en vrijdagochtend).

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de raad de eventueel ingediende zienswijzen betrekt. 

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu