Gepubliceerd 9 januari 2024

Raadsvragen leggen bommetje onder bouwplannen Reeuwijk-Dorp

De bouwplannen in Reeuwijk-Dorp zijn voor de fractie van Burgerbelangen Bodegraven -Reeuwijk aanleiding om een aantal schriftelijke vragen te stellen. Zij stellen daarbij dat wetgeving die bestaande bedrijven beschermt de bouw in de weg staat. De plannen beogen in het centrum van het dorp op en rond de Aldi-locatie woningen en appartementen te bouwen. Projectontwikkelaar Renward, woningbouwvereniging Reeuwijk, de gemeente en andere betrokkenen hebben hierbij de handen ineen geslagen.

De nieuwbouw ligt binnen de invloedssfeer van bedrijven als Slachterij Van Meurs en Gasterij Vergeer. In een notitie aan de raad heeft het college van BenW de plannen toegelicht. Er komen in totaal 84 woningen: twaalf vrijstaande, twaalf 2-onder-een-kap, 13 voor starters, 22 sociale huurappartementen en 25 goedkope koopwoningen. Alle woningen worden in dezelfde architectuur-stijl gebouwd, aansluitend bij de dorpse sfeer die gehandhaafd dient te blijven. Speciale bouwkundige maatregelen moeten voorkomen dat de bestaande bedrijven hinder ondervinden van de nieuwbouw.

Raadsleden Robin Borg en Hennie Castelein willen exacte weten welke maatregelen t.b.v. deze bedrijven worden getroffen. Zij vragen zich ook af voor wiens verantwoordelijkheid en rekening de maatregelen komen alsmede welke bedragen hiervoor door de gemeente zijn gereserveerd.

De vragenstellers wijzen er op dat slachterij Van Meurs (al ruim een eeuw op deze plek gevestigd) geldt als een categoriebedrijf waarbij een milieucirkel vanaf de erfgrens dient te worden gehanteerd. Deze cirkel omvat geluid, geur, stof en gevaar, verkeersdrukte en aan- en afvoer. Bij categorie3.1 geldt een milieucirkel vanaf de erfgrens van 50 meter tot de woonwijk, bij categorie 3.2 geldt een milieucirkel van 100 meter.

Borg en Castelein willen eten in welke categorie Van Meurs valt. Zij vragen zich af of, gelet op de eisen van een milieucirkel van ten minste 50 meter, op deze plek wel huizen gebouwd kunnen worden. Zij voeren een argument aan dat een bom kan leggen onder de bouwplannen: zij verwijzen naar een arrest van de Raad van State waarbij een bestemmingsplan werd vernietigd waarbij een woning gebouwd zou worden op 15 meter afstand van een slachterij.

De gemeenteraad beslist in februari over een voorstel van de grondexploitatie. De raadsleden van BBR willen graag ruim voor die tijd antwoord, om een gewogen beslissing te kunnen nemen.

Lees ook Informatieavond voor inwoners centrumplan Reeuwijk-Dorp | BR6 Nieuws

Tekst Henri Stolwijk
Bron: Raadsinformatiesysteem schriftelijke vragen

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN