Gepubliceerd 28 april 2024

Raad stemt in met plan voor uitbreiding leerlingenhuisvesting en nieuwbouw Da Costa

Volgens de huidige leerlingenprognose zal het aantal basisschoolleerlingen in 2038 in Bodegraven-Reeuwijk zijn gegroeid van 3.300 naar 4.000. Op basis van deze prognose heeft het college een Integraal Huisvestingsplan gemaakt, dat afgelopen woensdag unaniem door de gemeenteraad is goedgekeurd. De prognoses worden om de twee jaar bijgesteld omdat ze afhankelijk zijn van gerealiseerde nieuwbouw en het aantal kinderen dat geboren wordt.


Tijdelijke oplossing voor huidig ruimtegebrek
Op dit moment is er door ruimtegebrek een leerlingenstop bij De Lelie in Driebruggen en bij de St. Willibrordschool en Pr. Beatrixschool in Bodegraven. De leerlingen van de Da Costaschool moeten in 2025 tijdelijk ergens worden ondergebracht omdat het oude gebouw wordt gesloopt en de nieuwbouw dan nog niet klaar is. Voor de tijdelijke opvang van leerlingen uit Bodegraven heeft het college 1,2 miljoen euro meer nodig dan begroot.

Het schoolbestuur van De Lelie, (Educatis) schiet de gemeente de kosten voor de voorbereiding van twee lokalen bovenop het huidige gebouw voor, zodat de bouw eerder kan beginnen en er geen tijdelijke huisvesting nodig is. Voor de nieuwbouw van de Da Costaschool en de uitbreiding van lokalen op bestaande scholen is 6,6 miljoen euro meer nodig dan begroot. Voor deze bedragen geeft de gemeenteraad pas toestemming tijdens de bespreking van de begroting.

Onderwijsruimtevisie in november
Het IHP is gebaseerd op de minimaal wettelijke eisen die gesteld worden aan onderwijshuisvesting. Willen schoolbesturen meer, dan moeten ze de extra investeringen zelf betalen. Ondertussen wordt er gewerkt aan een onderwijsruimtevisie die in november 2024 wordt verwacht. In die visie wordt ook meegenomen of scholen en schoolpleinen buiten schooltijd ook voor andere maatschappelijke doelen kunnen worden gebruikt.

Tekst Anneke Bekker
Kijk hier de vergadering van 24 april terug.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN