Gepubliceerd 23 november 2023

Provincie positief tegenover plan 5.500 woningen in Gnephoek

De afgelopen jaren is woningbouw in de Gnephoek verschillende keren een discussiepunt geweest tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Het plan is aangepast door de gemeente en de provincie staat er nu wel positief tegenover. Volgens gedeputeerde Anne Koning is in dit plan gekozen voor een kleiner, realistischer en klimaatbestendiger project met een kleinere impact op het Groene Hart Volgens gedeputeerde Anne Koning is in dit plan voor 5.500 woningen gekozen voor een kleiner, realistischer en klimaatbestendiger project met een kleinere impact op het Groene Hart.

Nog niet aan alle voorwaarden voldaan
Het is belangrijk dat in de regio minimaal tweederde van de nieuwbouw (woon en koop) betaalbaar is. Ook het aantal sociale huurwoningen daarbinnen is belangrijk. Voor het regionale woningbouwprogramma van Holland Rijnland, waar Gnephoek in moet worden opgenomen, zal dat nog aanpassing vragen. Verder is het project Gnephoek financieel vooralsnog niet rond. In het plan is uitgegaan van het dekken van het tekort door een gemeentelijke bijdrage van 4.4 miljoen, een bijdrage door marktpartijen van 4.4 miljoen en een rijksbijdrage van 50 miljoen. Daarom is het voor GS belangrijk dat die middelen wel juridisch zeker zijn. Zuid-Holland heeft immers behoefte aan echte woningen en niet aan papieren plannen.


Ook moet een bestuurlijk akkoord worden gesloten tussen de verschillende partijen. Hiermee worden afspraken over o.a. mobiliteit, natuur, weidevogelcompensatie, aanpak van de planologische procedures, recreatie, wonen (waaronder betaalbaar segment en sociale huur), water, bodem, klimaatadaptatie, energie en de molenbiotoop vastgelegd tussen Provincie en gemeente. Alleen op die manier weten partijen waar ze aan toe zijn en wordt vastgelegd dat de hoge ambities ook worden uitgevoerd.


Ten slotte kan een belangrijke beslissing als deze natuurlijk alleen genomen worden als Provinciale Staten de voornemens steunt. Naar verwachting bespreekt de Statencommissie dit onderwerp in januari.

Bron: website provincie Zuid-Holland

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN