Gepubliceerd 24 januari 2023

Provinciale Staten verkennen mogelijkheid om zelf huizen te bouwen

De lijsttrekkers van de SP, PvdA, GL en het CDA van de Provinciale Staten van Zuid-Holland vinden dat de woningbouw sneller kan en willen dat de provincie zelf woningen bouwt. Op 18 januari j.l. werd er in de Statenvergadering een verkennend debat gehouden over dat voorstel.

Van Gerven GroenLinks opende het debat met een pleidooi voor het bouwen van sociale woningen door de provincie omdat er onvoldoende gebouwd wordt door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Mooiman van de PVV kaart aan dat gemeentes moeite hebben met het huisvesten van statushouders. Van Aalst van de SP legt uit dat niet de statushouders het probleem zijn maar het systeem waarmee geld verdiend wordt aan woningen. Dat geld gaat naar projectontwikkelaars en vloeit niet terug naar de maatschappij.

Volgens Van Sandick van het CDA is sociale koop socialer dan sociale huur. Mensen met een laag inkomen hebben nu geen kans om een huis te kopen en kunnen daardoor geen vermogen opbouwen. De huurprijs is 760 euro per maand, de maandlasten voor een hypotheek van een vergelijkbare woning zijn lager. Zij pleit dan ook voor het bouwen van sociale koopwoningen.

Diverse partijen waaronder SGP en VVD zien geen voordeel in en aparte organisatie die woningen gaat bouwen namens de provincie. Bedijn van de PvdA staat ook open voor samenwerking met woningbouwcorporaties.

Met het debat vond er voor het eerst een verkenning plaats door de provincie over de vraag of de overheid zelf huizen moet bouwen. Afgesproken is om het onderwerp in combinatie met alle andere instrumenten die de provincie heeft om de bouw van betaalbare woningen te versnellen in april weer op de agenda te zetten. De nieuwe statenleden kunnen dan na de verkiezingen van 15 maart de verkenning voortzetten.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon, wolken en buien

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur is 17°C.

In de middag en avond een mix van wolken, opklaringen en met name in de middag ook regen- en onweersbuien. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 20°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 11°C.

Maandag levert een droge dag op met opklaringen en wolken. De wind is zuidwest. Veel warmer dan 18°C wordt het deze dag niet.

Foto: Mees Later buien

 

MEEST BEKEKEN