24 januari 2023

Provinciale Staten verkennen mogelijkheid om zelf huizen te bouwen

De lijsttrekkers van de SP, PvdA, GL en het CDA van de Provinciale Staten van Zuid-Holland vinden dat de woningbouw sneller kan en willen dat de provincie zelf woningen bouwt. Op 18 januari j.l. werd er in de Statenvergadering een verkennend debat gehouden over dat voorstel.

Van Gerven GroenLinks opende het debat met een pleidooi voor het bouwen van sociale woningen door de provincie omdat er onvoldoende gebouwd wordt door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Mooiman van de PVV kaart aan dat gemeentes moeite hebben met het huisvesten van statushouders. Van Aalst van de SP legt uit dat niet de statushouders het probleem zijn maar het systeem waarmee geld verdiend wordt aan woningen. Dat geld gaat naar projectontwikkelaars en vloeit niet terug naar de maatschappij.

Volgens Van Sandick van het CDA is sociale koop socialer dan sociale huur. Mensen met een laag inkomen hebben nu geen kans om een huis te kopen en kunnen daardoor geen vermogen opbouwen. De huurprijs is 760 euro per maand, de maandlasten voor een hypotheek van een vergelijkbare woning zijn lager. Zij pleit dan ook voor het bouwen van sociale koopwoningen.

Diverse partijen waaronder SGP en VVD zien geen voordeel in en aparte organisatie die woningen gaat bouwen namens de provincie. Bedijn van de PvdA staat ook open voor samenwerking met woningbouwcorporaties.

Met het debat vond er voor het eerst een verkenning plaats door de provincie over de vraag of de overheid zelf huizen moet bouwen. Afgesproken is om het onderwerp in combinatie met alle andere instrumenten die de provincie heeft om de bouw van betaalbare woningen te versnellen in april weer op de agenda te zetten. De nieuwe statenleden kunnen dan na de verkiezingen van 15 maart de verkenning voortzetten.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon en sluierbewolking

In de ochtend van deze 2e pinksterdag is er veel ruime voor de zon maar trekt er ook sluierbewolking over. De matige wind is noordoost en de temperatuur 13°C.

In de middag ook sluierbewolking die verder in de middag en in de avond oplost. De matige wind waait uit het noordoosten. De thermometer geeft 17°C aan.

In de nacht een afwisseling van wolken en brede opklaringen. De minimumtemperatuur wordt 8°C.

Dinsdag trekt er in de ochtend bewolking over en zien we maar weinig van de zon. In de middag en avond klaart het op. De matige wind blijft noordoost. Warmer dan 17°C wordt het niet. 

Foto: Tonnie Sluierbewolking

 

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu