30 december 2022

Plannen moeten ambities gemeente vormgeven

In het onlangs gepresenteerde collegeprogramma 2022-2026 leggen burgemeester en wethouders een aantal ambities vast die in de komende jaren resultaat moeten opleveren. Veel voornemens moeten de komende tijd via plannen gestalte krijgen. We sommen er hier een aantal op die voor iedereen van belang (kunnen) zijn:

Nieuw subsidiebeleid
Er komt binnen drie maanden een plan van aanpak voor een nieuw subsidiebeleid. Het huidige beleid wordt omschreven als “sterk versnipperd, niet integraal bewaakt, vaak toegekend op basis van gewoonte zonder check op beleid en zonder terugkoppeling.”- Het geldt als wenselijk dat een subsidie coördinator wordt aangesteld die de kwaliteit van het subsidie-races bewaakt en adviseert over subsidies en wetgeving.

Lobby Bodegravenboog
De lobby voor de aanleg van de zogenaamde Bodegraven Boog (aansluiting N11 op A12 richting Rotterdam/Den Haag) wordt voortgezet.- Er komt een nieuwe mobiliteitsvisie die “we verbinden met thema’s als veiligheid, duurzaamheid, wonen, werken en gezondheid. Zo creëren we kaders om keuzes te kunnen maken t.a.v. de toekomstbestendige en innovatieve inrichting van bedrijventerreinen en woonwijken”, zo staat in het programma beschreven. Die visie zou na diverse inspraakrondes in de zomer moeten worden vastgesteld door de raad.

Minder bruggen
Op onderhoud van wegen en bruggen wordt in 2023 500.000 euro bezuinigd, in 2024 750.000 euro en vanaf 2025 1 miljoen euro per jaar. Het uitvoeringsprogramma wordt in het eerste kwartaal tegen het licht gehouden met als uitgangspunt met minimale investeringen de technische staat te waarborgen. Bruggen met een slechte kwaliteit kunnen verdwijnen.

Parallelweg
Samen met het bedrijfsleven onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om een parallelweg langs de A12 tussen Bodegraven en Nieuwerbrug aan te leggen. Een verkeersstudie in 2023 moet duidelijk maken wat de kosten zijn en of zo’n weg tot een betere ontsluiting leidt.

Actieprogramma economie
Er komt in samenspraak met de ondernemersverenigingen een actieprogramma Economie, waarin onder meer aandacht wordt gegeven aan verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen en het creëren van nieuwe bedrijfsterreinen in Reeuwijk en Bodegraven.

Centrumvisie
De centrumvisie Bodegraven wordt uitgewerkt in een aantal scenario’s “met maatregelen, deeloplossingen en principes. Via een participatieproces worden alle belanghebbenden bij de ontwikkeling betrokken.

Broekvelden
In 2025 begint de ontwikkeling van een plan voor de omgeving van winkelcentrum Broekvelden. Dat moet uitgroeien tot een vitaal en aantrekkelijk woon- en werkgebied in het hart van Bodegraven-Zuid. In de plannen ligt de nieuwbouw van de drie basisscholen in deze wijk besloten.-

Basisschool De Brug
In 2023 of 2024 moet de nieuwbouw van basisschool De Brug in Nieuwerbrug van de grond komen. In het eerste kwartaal moet een business case voor de Da Costa school in Bodegraven gereed zijn.

Meer weten: Het complete plan vindt u hier.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en zon

De ochtend begint bewolkt maar geleidelijk aan klaart het op. De zwakke wind is noord tot noordoost. De temperatuur is 13°C.

In de middag en avond een mix van wolken en zonnige perioden. De zwakke tot soms matige wind waait uit het noordoosten. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht is het helder. Het koelt daarbij af naar 9°C.

Zaterdag levert een zonnige dag op en vrijwel geen bewolking. De zwakke tot matig wind waait uit het noordoosten. De thermometer geeft in de middag 22°C aan. 

Foto: Jos van Leeuwen

 

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu