Gepubliceerd 27 september 2022

Oasen wil ruimte voor meer waterwinlocaties

Oasen levert drinkwater aan zo’n 800.000 inwoners van het oosten van Zuid-Holland en westelijk gedeelte van Utrecht. Om te voorkomen dat door de uitbreiding van het aantal woningen een drinkwatertekort ontstaat, is Oasen op zoek naar nieuwe winlocaties. Het gaat om een nieuwe winning in Nieuw-Lekkerland en een uitbreiding van de winning in Vianen. Hiervoor zijn ze bezig met voorbereidende studies en ze zijn erover in overleg met de omgeving en het bevoegd gezag dat de vergunningen daarvoor moet afgeven.

Nieuwe winlocaties voor Oasen
Voor de verdere toekomst zijn alleen deze maatregelen onvoldoende. Daarom doen ze nu onderzoek naar een geschikte locatie in de Krimpenerwaard of Alblasserwaard. Daarnaast onderzoeken ze de mogelijkheden om productielocatie Elzengors opnieuw op te starten. Deze zuiveringslocatie werd in 2009 overbodig door de ingebruikname van de zachtwaterleiding tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Echter heeft Oasen de grond en winvergunning met het oog op de toekomst behouden. Met nieuwe zuiveringstechnieken kunnen ze een nieuwe win- en zuiveringslocatie gaan realiseren en op gaan starten. Daarnaast onderzoekt Oasen alternatieve bronnen. Zo kijken ze naar de mogelijkheden om van brak water (zout water) of afvalwater drinkwater te maken.

Wat vragen drinkwaterbedrijven van overheden?
Al eerder hebben de Nederlandse drinkwaterbedrijven aangegeven zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater voor de ruim 900.000 nieuwe woningen, die het kabinet wil bouwen, beschikbaar is. Om deze en andere uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat, aan te kunnen moet meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven moeten ruimte krijgen die bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Daarnaast moet de kwaliteit van bestaande drinkwaterbronnen beter beschermd worden. De drinkwaterbedrijven willen ook meer ruimte als het gaat om vergunningverlening om water te winnen en deze vergunningen ook daadwerkelijk en volledig te kunnen gebruiken. Tenslotte is meer ruimte nodig voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon, wolken en buien

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur is 17°C.

In de middag en avond een mix van wolken, opklaringen en met name in de middag ook regen- en onweersbuien. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 20°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 11°C.

Maandag levert een droge dag op met opklaringen en wolken. De wind is zuidwest. Veel warmer dan 18°C wordt het deze dag niet.

Foto: Mees Later buien

 

MEEST BEKEKEN