8 september 2010

Wijde Wiericke van start met groot zandtransport

Vanaf eind september zullen er gedurende drie maanden, tien vrachtauto’s per uur met zand over de Zuidzijde naar Nieuwerbrug rijden. Het grootste van de vier stukken kavel voor de woonwijk Wijde Wiericke wordt bouwrijp gemaakt door de bodem te verzwaren met 30.000 kuub zand. (foto: Google maps)

Van de vier stukken kavel is er nog één stuk in particuliere handen. Daarom is met het grootste stuk kavel begonnen en niet met het voorste.

Een deel van het zand komt van Weideveld, waar de grond intussen is ingeklonken. De volle vrachtauto’s rijden via de Zuidzijde naar Nieuwerbrug en keren leeg terug via de N458. Er wordt alleen overdag tussen 7.00 uur en 16.00 uur gereden, tijdens de ochtendspits en het weekeind ligt het transport stil.

Voor het bouwproject moeten enkele stukken sloot gedempt worden. Volgens de Flora- en Faunawet moet dit voor november gebeuren, om de Rugstreeppad, Bittervoorn en Modderkruiper te beschermen.

Uiteindelijk zal er een berg zand liggen van 3m hoog. Het zand wordt afgedekt met grond en ingezaaid met gras om verstuiving te voorkomen. De berg zal na twee jaar ongeveer 2,5 meter zijn gezakt. Zodra het zand wordt weggehaald, zal het samengeperste veen weer iets opveren. Na de bouw ligt de wijk 80cm onder NAP. Het land ligt nu 1,5m onder NAP. De wijk krijgt een eigen constant waterpeil dat afwijkt van het polderpeil, dat in de loop der tijd steeds iets zal zakken. De wijk komt daardoor na verloop van tijd hoger te liggen dan de polder.

Behalve het bouwkavel, zal er ook een strook grond van 15m x 2m parallel aan het spoor verzwaard worden omdat daar een waterleiding ligt. Die leiding moet van het waterleidingbedrijf in zijn geheel worden verzwaard en niet voor een deel.

Het is niet veilig om op het bouwterrein te spelen. Het zand kan gaan schuiven en kinderen kunnen daardoor bedolven raken of wegzakken in de sloot. Daarom worden er bouwhekken geplaatst op de twee dammen die toegang bieden tot het bouwterrein en aan de slootkanten van de zuidelijke strook.

De raad heeft 11 februari 2010 ingestemd met het definitief ontwerp van Wijde Wiericke. In 2007 is een artikel 19 procedure afgerond, waardor het terrein al bouwrijp gemaakt kan worden voordat het bestemmingplan is goedgekeurd.

Volgens wethouder Goudbeek zijn de ingediende zienswijzen naar aanleiding van de publicatie van het bestemmingplan niet zinloos. Er wordt serieus naar gekeken en het bestemmingsplan kan zonodig naar aanleiding van de zienswijzen worden aangepast. Het bestemmingsplan zal er sowieso komen en wordt in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad..

Wijde Wiericke wordt in drie fasen opgeleverd. De eerste paal gaat op zijn vroegst in 2013 de grond in. De laatste paal zal pas in 2018 worden geslagen. Het tempo waarin gebouwd wordt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de huizenmarkt.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu