12 september 2018

Nieuwe afweging renovatie of nieuwbouw basisschool De Brug

Jan van Rooijen (CDA) stelde het principebesluit uit 2015 ter discussie om basisschool De Brug in Nieuwerbrug in 2020 te renoveren. Uit nader onderzoek is gebleken dat de 1,4 mlj die was gereserveerd voor de renovatie bij lange na niet toereikend is. Er moet nog een kleine miljoen bij omdat het fundament, de vloer en het dak er slechter aan toe zijn dan voorzien.

Na renovatie nog steeds geen frisse klassen
Na een uitgebreide renovatie zal de school nog steeds niet energieneutraal zijn en het klimaat in de klassen voldoet nog steeds niet aan de huidige norm van ‘frisse schoolklassen B’. De leden van de commissie Samenleving vroegen aan de wethouder om met een nieuw voorstel te komen waarbij nieuwbouw en renovatie tegen elkaar afgewogen worden op basis van geactualiseerde gegevens.

Eerst Integraag Huisverstingsplan Onderwijs

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel, die ook wijkwethouder van Nieuwerbrug is, stelde voor om op korte termijn met een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs te komen. In dat plan wordt opgenomen aan welke normen een schoolgebouw moet voldoen. Op basis van die normen kan de raad een onderbouwde afweging maken voor de investering in basisschool De Brug. Het is wel de bedoeling om de renovatie of nieuwbouw in 2020 af te ronden.

Voorkeur voor huidige locatie
Enkele commissieleden konden zich nog herinneren dat in 2015 was gekozen voor renovatie omdat nieuwbouw op basis van leerlingenprognoses een school met minder klaslokalen zou worden gebouwd.  Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel zijn de prognoses voor het aantal leerlingen verbeterd en kan er bij nieuwbouw creatiever worden omgegaan met ruimtes. Het heeft zijn voorkeur om op de huidige locatie te bouwen omdat de gymzaal er vlak naast staat. Het alternatief om in Wijde Wiericke te bouwen heeft volgens de wethouder niet de voorkeur van het schoolbestuur en is duur omdat er relatief dure bouwgrond voor moet worden opgeofferd.

Zie ook Raadsinformatiebrief nummer 16 »

  • 695 keer gelezen
0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu