14 februari 2010

Gemeenteraad stelt definitief ontwerp De Wijde Wiericke vast

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het definitieve ontwerp voor De Wijde Wiericke unaniem vastgesteld.

In het DO staat het kader van de nieuwe woonwijk omschreven in de vorm van wegen, groen en water. Ook de woningbouw- differentiatie van 35% sociale woningbouw en 30% levensloop bestendige woningen staat vast. Voor wat betreft de indeling van de kavels is er ruimte om rekening te houden met toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt.

De gemeenteraad heeft haar zorgen geuit over de ruimte die de Vakantie Spelen in het plan krijgt. Wethouder Goudbeek benadrukte hierop het belang van evenwicht in ruimte voor àlle gebruikers in het gebied.

De gemeente legt dit voorjaar het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan ter inzage. In het bestemmingsplan wordt de bestemming van het plangebied gewijzigd in de bestemming die nodig is om De Wijdie Wiericke te realiseren zoals dit in het definitieve ontwerp omschreven staat.

In het beeldkwaliteitsplan staat omschreven hoe specifieke elementen, zoals gevels van huizen, water, groen en wegen, in De Wijde Wiericke vormgegeven zullen worden. Deze elementen bepalen in grote mate de uitstraling van- en het straatbeeld in de nieuwe woonwijk.Tijdens de inzageperiode wordt een inspraakbijeenkomst georganiseerd, waar belanghebbenden kunnen reageren op deze twee documenten.

De gemeente is in overleg met de private grondeigenaar in het gebied om tot realisatie van fase 1 van De Wijde Wiericke te komen. Nog voor de zomer van 2010 wil de gemeente starten met de ophoging van de eerste fase van De Wijde Wiericke. Tijdens de voorbereiding van deze werkzaamheden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden en worden bouwkundige opnames van woningen uitgevoerd.

De gemeente blijft de Nieuwerbruggers regelmatig informeren via nieuwsbrieven, de Nieuwsbrug en het Bodegraafs Nieuwsblad, en houdt de WIN op de hoogte. Alle vastgestelde stukken zijn te vinden op www.bodegraven.nl onder projecten en bestemmingsplannen.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu