Gepubliceerd 29 oktober 2023

Nieuw klaslokaal geopend in MFA De Oude Tol

OBS De Venen en christelijke basisschool De Regenboog hebben afgelopen donderdag een nieuw klaslokaal in gebruik genomen. Er was al langere tijd behoefte aan extra ruimte vanwege stijgende leerlingaantallen. Eind april nam de gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk het besluit om een extra lokaal te realiseren voor beide scholen. Over het krediet voor de realisatie van het tweede lokaal beslist de gemeenteraad op 8 november a.s.


Aan de Meentweide in Reeuwijk staat de Multifunctionele Accommodatie Oude Tol (MFA Oude Tol) waarin twee scholen, kinderopvang, GGD en logopedie zijn gehuisvest. De MFA wordt in opdracht van de gemeente beheerd door een stichting van grotendeels vrijwilligers en een eigen beheerder. Door de groei van het aantal leerlingen hebben OBS De Venen en De Regenboog al geruime tijd dringend behoefte aan twee extra lokalen. De afgelopen jaren heeft de beheersstichting in overleg met de gemeente en de schoolbesturen, verschillende mogelijkheden verkend om aan deze ruimtebehoefte te voldoen.


Voorafgaand aan het raadsbesluit van eind april, had de beheersstichting de bouw van en benodigde vergunningen voor het extra lokaal al voorbereid met de architect, gemeente en aannemer. In de zomervakantie van 2023 heeft Goudriaan Jongerius de nieuwe ruimte gerealiseerd onder begeleiding van Gerwin Slappendel en Wolter Duinker vanuit de beheersstichting.


Op donderdag 26 oktober is het nieuwe lokaal, onder genot van een hapje en drankje geopend. Aanwezig waren de verantwoordelijk wethouder (Elly de Vries), de schoolbestuurders van beide scholen (Cristel Wieman van Stichting Klasse en Diana Lorier van De Vier Windstreken), directie van De Venen (Maaike van Velzen en Ron de Bruijn), locatieleider kinderopvang (Elise Faay), Goudriaan Jongerius (Arjan Griffioen, Kees Sterk en Stefan Mooijenkind) en beheerstichting (Wolter Duinker en Ton Klein). Nel van Galen, directeur van De Regenboog was wegens een andere afspraak niet aanwezig.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken, opklaringen en kans op  sneeuw

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. De temperatuur is 0°C.

In de middag trekt de hemel dicht en later in de middag en in de avond valt er winterse neerslag. De matige wind waait uit het zuiden. Het blijft met 2°C als maximum fris.

In de nacht bewolkt weer en in eerste instantie nog winter neerslag. De minimumtemperatuur wordt 0°C.

Maandag bewolkt weer. In de ochtend valt er nog winterse neerslag. In de middag en avond valt er regen. De matige wind is zuidoost. De thermometer geeft in de middag 2°C aan.

Foto: De Groene wereld Kans op sneeuw

 

 

MEEST BEKEKEN