28 oktober 2020

‘Niet schaven maar snijden’

Forse bezuinigingen op het gemeentebudget hangen in de lucht. De burger gaat het merken. Het sociaal domein – jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning – is in de ‘keuzenotitie’ van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad de klos, maar ook de exploitatie van gemeentelijke gebouwen en terreinen moet een veer laten. Die notitie wordt vanavond, woensdag 28 oktober, behandeld in aanloop naar de raadsvergadering van 11 november waarin de begroting 2021 aan de orde komt.

Het gaat om 2,7 miljoen euro aan bezuinigingen: 1,9 miljoen bij het sociaal domein en 800.000 op de exploitatie. “Sociaal en financieel verantwoord verder met een sluitende begroting” verklaarde wethouder Financiën Dirk-Jan Knol eerder tegenover BR6.

Geen kaasschaaf

B & W kiezen niet voor de ‘kaasschaafmethode’ (overal een beetje vanaf), maar voor ‘snijden’ (zaken beëindigen of uitbesteden). Zo zouden de Huizen Van Alles bijvoorbeeld vanaf volgend jaar moeten worden schoongemaakt door vrijwilligers. Eventuele herinvoering van de hondenbelasting moet geld opleveren. Het muziekonderwijs wordt voorlopig gespaard.

De PvdA-fractie in de raad wil per motie oproepen niet te bezuinigen op het sociaal domein en de uitvoering van de Participatiewet, de wet die mensen uit de bijstand en aan werk moet helpen. De fractie van de Christenunie (CU) dringt aan op verhoging van de toeristenbelasting.

Buitensport

Met de sportsector werd via een taai proces overeenstemming bereikt over harmonisatie in beheer en gebruik van buitensportaccommodaties binnen de vroegere gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Naar verwachting neemt de gemeenteraad vanavond ook daarover een besluit.

Op de agenda staat verder het verslag van de Inspraakraad op 7 oktober waarin de heren Arthur van Dijk respectievelijk en Cor van Blotenburg pleidooien voerden voor behoud van de Hortus Populus en Hobbytuinvereniging Bouwlust op de huidige locaties in Bodegraven en Reeuwijk. “Standpunten graag” gaf Van Dijk zijn gehoor mee. “Wij hopen op uw steun” liet Van Blotenburg weten.

Inge Nieuwenhuizen

Intussen werpt de verhuizing van wethouder en eerste loco-burgemeester Inge Nieuwenhuizen (VVD) vanuit Oudewater naar Gouda zijn slagschaduw vooruit. In december moet de raad zich opnieuw uitspreken over mogelijk ontheffing van haar ‘woonplicht’ in Bodegraven-Reeuwijk. Uit een publicatie in AD Groene Hart blijkt groeiend ongenoegen over de handelwijze van de wethouder.

0 Shares
Sluit Menu