Gepubliceerd 4 juli 2023

Motie over minder toezicht ODMH

Het aantal uren dat door de gemeente wordt afgenomen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), zal worden verminderd om kosten te besparen. Deze beperking in uren heeft gevolgen voor de capaciteit van de handhaving in het plassengebied en op illegale kamerbewoning door arbeidsmigranten.

Algemene beschouwingen 21 juni 2023

Om ervoor te zorgen dat de gevolgen van verminderde handhaving zorgvuldig worden afgewogen, hebben Lokaal Liberaal, VVD, Burgerbelangen en de SGP een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 5 juli, waarin wordt opgeroepen om een notitie te schrijven over de mogelijke gevolgen van verminderde handhaving. En het college wordt gevraagd om duidelijk te maken in hoeverre de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen bijdraagt aan de vermindering van de uren die de gemeente afneemt van de ODMH, en welke financiële gevolgen hiermee gepaard gaan.

Pas nadat de gemeenteraad deze informatie heeft ontvangen, zal er volgens de motie een definitief besluit genomen kunnen worden genomen over de vermindering van het budget voor handhaving.

Met deze oproep beogen de raadsleden een grondige evaluatie van de gevolgen van verminderde handhaving en een zorgvuldige afweging van de impact van de invoering van de WKB. Het is belangrijk dat de gemeente de juiste balans vindt tussen kostenbesparingen en het waarborgen van een adequaat niveau van handhaving om de belangen van de inwoners te beschermen.

Lees ook Minder uren ODMH: bezuiniging 150.000 euro | BR6 Nieuws

Redacteur Anneke Bekker

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en opklaringen

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke tot matige zuidwesten wind bij een temperatuur van -1°C.

In de middag zonnige momenten. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. Het kwik klimt op naar 3°C.

In de nacht brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van -2°C.

Zondag in eerste instantie wolken en opklaringen. In de middag trekt de hemel dicht en op het eind van de middag en in de avond valt er winterse neerslag. Het kwik zakt loopt op naar 1°C. 

Foto: Tonnie Sluierbewolking

 

MEEST BEKEKEN