Gepubliceerd 15 september 2022

Minister Bruins Slot bezoekt participatieprojecten in Bodegraven-Reeuwijk

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Hanke Bruins Slot bracht afgelopen woensdag een werkbezoek aan Bodegraven-Reeuwijk. Dit werkbezoek valt in de week waarin de minister van BZK een brief met de titel ‘Versterking Participatie op lokaal niveau’ naar de Tweede Kamer wil sturen

Minister Hanke Bruins Slot op werkbezoek

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de eerste gemeente in Nederland die een participatieverordening heeft vastgesteld. De minister wilde met haar werkbezoek benadrukken dat participatie een belangrijk instrument is om draagvlak te krijgen bij inwoners voor veranderingen die de gemeente wil doorvoeren.

Nadat de minister in het Streekmuseum was ontvangen door waarnemend burgemeester Erik van Heijningen, bezocht de minister in gezelschap van raadsleden en pers drie projecten in Reeuwijk, namelijk: Treebord, natuurontwikkelingsproject Oostsloot en openluchtzwembad De Fuut. Drie projecten die succesvol zijn dankzij participatie van inwoners.

Minister Hanke Bruins Slot:

“In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is al echt werk gemaakt van burgerparticipatie. Vanmiddag hebben inwoners laten zien hoe zij de gemeente hebben uitgedaagd om het beheer van zwembad de Fuut over te nemen. Door de inzet van vele vrijwilligers is het gelukt het zwembad open te houden. Ook zijn inwoners nauw betrokken bij natuurbeheer o.a. rondom de Reeuwijkse plassen. Om de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in heel Nederland te versterken, stuur ik op korte termijn het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ naar de Tweede Kamer. Daarin wordt ook het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, wettelijk vastgelegd”.

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen:

“De gemeente loopt bewust voorop met het vaststellen van de participatieverordening, met daarin onder meer een uitdaagrecht voor de burgers. We hechten aan betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen in een vroeg stadium. Alleen zo ontstaat er een stevig draagvlak voor besluiten. We staan open voor initiatieven vanuit de gemeenschap, vandaar het uitdaagrecht”.

De participatieverordening is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 juli 2021

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon en wat wolken

In de ochtend is er ruimte voor de zon maar trekt er ook bewolking over. De zwakke wind is zuidwest. De thermometer geeft 18*C aan.

In de middag en begin van de avond vrij zonnig weer. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. Het kwik loopt op naar 23*C.

De nacht verloopt vrij helder bij een minimumtemperatuur van 15*C.

Foto:Nathalie de Winter

 

 

MEEST BEKEKEN