Gepubliceerd 26 juni 2021

Meldingen discriminatie verdubbeld

Stichting inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) meldt in haar rapport Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Midden 2020. dat disriminatie in Haaglanden en Hollands Midden fors toeneemt. In de monitor rapporteren de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb tezamen met de politie-eenheid Den Haag en het College van de Rechten van de Mens over de aard en omvang van incidenten en voorvallen met een discriminatoir karakter die door hen vorig jaar zijn geregistreerd. In 2020 verdubbelde het aantal meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb. De meldingen zijn gestegen van 437 in 2019 naar 1.210 in 2020.

https://stichtingidb.nl/wp-content/uploads/2021/06/Monitor-Discriminatie-2020-Haaglanden-Hollands-Midden.pdf

Afkomst en Huidskleur op no. 1
Een groot deel van de klachten en meldingen, te weten 957 (79%), is sterk beïnvloed door incidenten en voorvallen die een aanjagende werking hadden op de brede maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie. Denk hierbij aan het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ door Radio 10, waarin op stigmatiserende en discriminerende wijze het verband werd gelegd tussen mensen van Chinese afkomst en COVID-19, en andere incidenten die gericht waren tegen personen met een Oost-Aziatische achtergrond.

De forse stijging is ook beïnvloed door de Black Lives Matter-​demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme. In 2020 zijn bij Den Haag Meldt en Stichting iDb ook veel incidenten en voorvallen gemeld door personen met een beperking en anderen die problemen hebben ervaren door maatregelen die in het kader van coronabestrijding werden genomen. Op deze grond is een toename van 57% geregistreerd.

Arbeidsmarkt grootste maatschappelijke terrein
Net als voorgaande jaren spelen de meest gemelde incidenten van discriminatie zich af op de arbeidsmarkt. In de regio Haaglanden en Hollands Midden werden 106 discriminatievoorvallen gemeld die plaatsvonden op de arbeidsmarkt. Meldingen betreffen vaak discriminatie op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst. Exponentiele groei is te zien op de maatschappelijke terreinen openbare ruimte (276%), media en reclame (187%) en commerciële dienstverlening (84%).

Enkele relevante maatschappelijke thema’s
De negatieve effecten van leeftijdsdiscriminatie worden onvoldoende erkend. De verhalen achter meldingen over situaties waarbij 70-plussers worden buitengesloten of onheus worden bejegend vertellen veel over de negatieve associaties en stereotypen die aan leeftijd worden gekoppeld. Er is ook goed nieuws zoals initiatieven van burgers die niet aan de zijkant staan wanneer buren vanwege hun afkomst of seksuele gerichtheid en seksuele identiteit worden gediscrimineerd of buitengesloten. Ook de bereidheid van maatschappelijke organisaties en ondernemers om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor non-discriminatie en inclusie geeft hoop.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN