14 januari 2021

Meijekade voldoet niet meer aan waterveiligheidsnormen

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het project Herinrichting Meijekade vastgesteld. Het project betreft een traject van ca. 4,8 km tussen de Hazekade (dorpskern Meije) en de Hollandse kade (werkschuur De Kievit). In de loop van 2021 wordt ermee gestart.

Doel is om de regionale waterkering langs de Meije te verbeteren zodat deze voldoet aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Daarbij worden ook de nutsvoorzieningen aangepast, het wegdek vernieuwd en de bermen stabieler gemaakt.

Het project is een samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Woerden. Info: www.veiligemeije.nl

0 Shares
Sluit Menu