Gepubliceerd 16 juli 2022

Maatwerk bij omvormen naar klinglooplandbouw in Zuid-Holland

De veeteelt in de provincie Zuid-Holland moet de uitstoot van stikstof met 2 kiloton verminderen. Dit kan bereikt worden door de bedrijfsvoering om te vormen naar kringlooplandbouw. De provincie is bezig met een gebiedsgerichte aanpak.

Minister voor natuur en stikstof Christianne van der Wal, heeft in juni 2022 aan alle provincies een brief gestuurd over de indicatieve gebiedsdoelen met betrekking tot stikstof. Met name het bijgevoegde landkaartje met percentages stikstofreductie leidde tot veel commotie. Minister Henk Slaghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef een brief over de perspectieven voor agrarische ondernemers. Provinciale Staten van Zuid-Holland spraken 6 juli 2022 over deze brieven.

Het debat ging over hoe de provincie aan de slag moet gaan om maatwerk te kunnen leveren bij een integrale gebiedsgerichte aanpak en keukentafelgesprekken.

Het college werd opgeroepen om de prestaties van koplopers die al veel aan stikstofreductie hebben gedaan mee te wegen. Er werd gevraagd naar mogelijkheden van garantstellingen door een stikstofbank. Een andere vraag betrof de mogelijkheden voor een loket waar (agrarische) ondernemers wegwijs gemaakt kunnen worden bij vragen rondom nieuwe regelgeving.

Een zevental insprekers deelden bij aanvang van de Statenvergadering hun zorgen over de recente ontwikkelingen met de Statenleden.

Er werden zestien moties ingediend. Drie werden er uiteindelijk ingetrokken. Drie moties konden niet op een meerderheid rekenen. Tien moties (1101 – 1116) werden aangenomen.

De Statenvergadering is terug te zien via de webcast.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon en wat wolken

In de ochtend is er ruimte voor de zon maar trekt er ook bewolking over. De zwakke wind is zuidwest. De thermometer geeft 18*C aan.

In de middag en begin van de avond vrij zonnig weer. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. Het kwik loopt op naar 23*C.

De nacht verloopt vrij helder bij een minimumtemperatuur van 15*C.

Foto:Nathalie de Winter

 

 

MEEST BEKEKEN